HiT-owe materiały

Portal zawiera różnorodne materiały multimedialne oddające problemy, które można omówić z uczniami w ramach przedmiotu Historia i Teraźniejszość oraz proponuje pytania, jakie można stawiać w trakcie omawiania materiału.

Portal zawiera różnorodne materiały multimedialne oddające problemy, które można omówić z uczniami w ramach przedmiotu Historia i Teraźniejszość oraz proponuje pytania, jakie można stawiać w trakcie omawiania materiału.

Jak korzystać z portalu?

Materiały edukacyjne są ujęte w bloki tematyczne. Wyszukiwarka pozwala odnaleźć odpowiednie treści edukacyjne służące do realizacji haseł podstawy programowej.