Polska, Świat

Przemiany społeczne lat 50 i 60 - Polski październik a przemiany społeczne w Europie

Damian Banasiak

Opis tematu:

Czas: 3 lekcje

Niniejszy temat skupia się na przemianach społecznych zachodzących w latach 50 i 60. Bazując na materiałach źródłowych stara się pokazać społeczną twarz przemian polskiego października oraz rozwoju mass mediów na świecie.

Odniesienie do podstawy programowej:

 • wyjaśnia, na czym polegał przełom 1956 roku w Polsce, wskazuje jego najważniejsze etapy (poznański Czerwiec, Jasnogórskie Śluby Narodu, powrót Gomułki do władzy, uwolnienie prymasa Stefana Wyszyńskiego) (III.4)

 • charakteryzuje zmiany w sposobie życia w krajach zachodnich wynikające z rozwoju technologii i mediów (telewizja), wzrostu zamożności społeczeństw oraz dorastania pokolenia powojennego; przedstawia ich odpowiedniki w krajach bloku sowieckiego (III.6)

Cele zajęć:

 • wyciąga wnioski ze źródeł i parafrazuje je

 • porównuje źródła

 • charakteryzuje przemiany społeczne lat 50 i 60 w Polsce i Europie

Kryteria sukcesu: Uczniowie:

 • wyjaśnia na czym polegał przełom lat 1956 -1957 w Polsce,

 • wskazuje jego najważniejsze etapy (Poznański Czerwiec, Jasnogórskie Śluby Narodu, powrót Gomułki do władzy, uwolnienie Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, powstanie tygodnika „Po prostu”, entuzjazm wyborów stycznia 1957 r., wybuch inicjatywy prywatnej, czasowy wzrost wolności słowa);

 • charakteryzuje zmiany w sposobie życia w krajach zachodnich wynikające z rozwoju technologii i mediów (telewizja), wzrostu zamożności społeczeństw, dorastania pokolenia powojennego (sprzeciw wobec dotychczasowym wartościom i postępowaniu – ruch bitników oraz  hipisowski), (nowe nurty w muzyce rock and roll)

 • przedstawia ich odpowiedniki w krajach bloku sowieckiego (np. motory zamiast samochodów w PRL, wybory miss, wzrost popularności muzyki jazzowej, następnie rock and rolla – bigbit, bikiniarze);

 • wykorzystując materiały źródłowe: porównuje rozwój telewizji w państwach zachodnich i bloku wschodniego,  dostępność motoryzacji dla przeciętnego odbiorcy

Ważne pojęcia/ ze wskazaniem różnych definicji jednego pojęcia

 • Wybory bez skreśleń (hasło głosuj bez skreśleń)

 • Mass media

 • Ruch bitników i bikiniarzy

 • Ruch hipisowski