Polska, Świat

Przemiany społeczne lat 50 i 60 - Polski październik a przemiany społeczne w Europie

Damian Banasiak

1
Tryb prezentacji

Próba ułożenia stosunków państwo – kościół

źródło

J., Kochanowski Rewolucja międzypaździernikowa: Polska 1956 – 1957, Kraków 2017, s. 211

opis

Obie karykatury pochodzą z początku 1957 r., kiedy cenzura jeszcze przymykała oczy na żarty z partyjnego “religianctwa”. Potem rysownicy już sami rozumieli, że lepiej poszukać innych tematów. (Eryk Lipiński, A ty mój synu…, “Szpilki” 1957, nr 4, Karol Baraniecki, Lojalny, “Karuzela” 1957, nr 8).

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

  1. Zapoznaj się z karykaturą i wyjaśnij w jaki sposób autorzy ukazali stosunek członków PZPR do religii. 
  2. Dlaczego taki rysunek mógł pojawić się i faktycznie pojawił się w prasie w 1957 r. ?
  3. Na podstawie karykatur sformułuj tezę dotyczącą wiary członków PZPR we wszystkie założenia komunizmu.
2
Tryb prezentacji

Stan wiedzy członków partii

Przybyliśmy z towarzyszem Pańtakiem do gminy Małogoszcz o godz. 11. Pepeerowcy* prawie wszyscy byli w kościele. Na moje pytanie, czy nie ma tu takiego pepeerowca, który do kościoła nie chodzi, odpowiedziano, że wszyscy i zawsze pepeerowcy chodzą do kościoła:,,czego ojciec nauczył, tego my przestrzegamy".
O poziomie okolicy chyba może świadczyć następujący dialog:
- Czyje to portrety wiszą na ścianie?
Rozmówca pospiesznie podążył do portretów; podniósł się na palce i sylabizował: Bo-le-sław Bie-bie-bierut. Cyr-cyran*. Nie mogę przeczytać, oświadczył. Ciemnowato i oczy moje już dobrze nie widzą. Ten towarzysz miał około 40-45 lat.
- Wy przeczytaliście: Bolesław Bierut. (...) Któż to jest ten Bierut?
- Może słyszałem, ale nie wiem, nie pamiętam.
- Czy moglibyście powiedzieć, kto to Gomułka?
- Też nie, jakoś nie pamiętam.
Według opinii wójta jest on jednym z lepszych pepeerowców i najlepszym sołtysem w gminie.

* pepeerowiec - członek PPR
* Józef Cyrankiewicz - w 1948 r. premier Polski

źródło

Trofim Maryszczuk, Sprawozdanie..., 1948 r.

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

  1.  Czy członkostwo w partii było jednoznaczne z przyjęciem światopoglądu komunistycznego? Odpowiedź uzasadnij?
  2. Scharakteryzuj stosunek regionalnych członków partii komunistycznej do Kościoła.

 

3
Tryb prezentacji

Podsumowanie

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

Po obejrzeniu dowolnego odcinka „Flinstonów” uczniowie opowiadają (film ma pobudzić myślenie) o znaczeniu telewizji w życiu ludzi i wzroście tegoż. Materiał wideo służyć ma również wysnuciu wniosków nt. podziału ról w społeczeństwie zachodnim lat 60., stereotypach tamtych czasów.

Bibliografia

  1. Kochanowski J., Rewolucja międzypaździernikowa: Polska 1956 – 1957, Kraków 2017, s. 211
  2. Trofim Maryszczuk, Sprawozdanie..., 1948 r