Polska, Świat

Przemiany społeczne lat 50 i 60 - Polski październik a przemiany społeczne w Europie

Damian Banasiak

1
Tryb prezentacji

„Chcą po prostu lepiej żyć", czyli wyniki pewnej ankiety

Wiersz „Chcą po prostu lepiej żyć”

Chcą po prostu lepiej żyć", czyli wyniki pewnej ankiety

Chciałbym jeździć na scooterze,

chciałbym ujrzeć Eiffel'a wieżę,

chciałbym chodzić do varietes, by odczuwać tam podnietę.

Chciałbym buty mieć z plastiku,

chciałbym widzieć walkę byków,

chciałbym filmem Sophii Loren,

delektować się wieczorem.

Chciałbym kupić telewizor,

chciałbym stać przed Mona Lizą,

chciałbym ujrzeć cineramę,

by przeżywać jakąś dramę...

Chciałbym w tocku wziąć nagrodę,

chciałbym mieć chociażby „Skodę".

chciałbym pijać Coca-Colç,

bo od wódki płyn ten wolę.

Chciałbym znalcić się w La Scali,

chciałbym opium raz wypalić,

chciałbym - mówię całkiem szczerze

spędzić wczasy na Rivierze...

Chciałbym wreszcie się dowiedzieć,

czy przypadkiem nie mam racji,

lub czy sens mej wypowiedzi

nie podważa demokracji.

W. Scisłowski, Chciałbym, „Ziemia i Morze" 1956, nr 2, s. 7.

źródło

W. Scisłowski, Chciałbym, „Ziemia i Morze" 1956, nr 2, s. 7.

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 1. Po zapoznaniu z tekstami źródłowymi wyjaśnij jakie pragnienia objawiają się w obu tekstach. 
 2. Czy podzielają one te same poglądy na kulturę i potrzebę jej zmiany? 
 3. Jakie braki odczuwają ludzie pragnący „lepiej żyć” w 1956 r. w Polsce ludowej?
2
Tryb prezentacji

Jerzy Janowski - Sejmowy „strip-tease”

źródło

J.Janowski Sejmowy „strip-tease”, „Karuzela" 1957, nr 4

Ukryj pytania/zadania

Zadania

Zapoznaj się z karykaturą i wyjaśnij jej wymowę w świetle przemian w polskiej polityce i kulturze lat 1956-1957

3
Tryb prezentacji

Społeczeństwo i samochody w Polsce

"Pomiędzy rokiem 1960 a 1970 liczba samochodów osobowych na polskich drogach zwiększyła się ze 117 tys. do 479 tys. Przyrost samochodów osobowych w Polsce epoki Gomułki nie był jednak w stanie konkurować z przyrostem w Czechosłowacji, NRD, czy na Węgrzech."

źródło

H. Wilk Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945-1970, Warszawa 2017, s. 197

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 1. Zapoznaj się z danymi statystycznymi i sformułuj wniosek dotyczący dostępności samochodów w Polsce
 2. Czy były one osiągalne dla przeciętnego obywatela?

 

4
Tryb prezentacji

Bikiniarze i bitnicy

źródło

warszawawpigulce.pl, Bikiniarze – wrogowie publiczni w PRL, [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://warszawawpigulce.pl/2530/#gallery-3

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 1.  Na podstawie materiałów źródłowych scharakteryzuj subkulturę bikiniarzy/bitników. Czy coś ich różniło?
 2.  Jakie elementy stroju wyróżniały bikiniarzy?
 3. Czy w innych europejskich krajach mogliśmy zaobserwować powstanie podobnych subkultur?
 4. Dlaczego młodzi ludzie decydowali się na taki strój i zachowanie? 
 5. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej porównaj bikiniarzy z innymi znanymi ci subkulturami. Czy coś je łączy?

 

Bibliografia

 1. Janowski J., Sejmowy „strip-tease”, „Karuzela" 1957, nr 4
 2. F5.pl, Bikiniarze – pierwsza polska subkultura, która zmieniła oblicze mody PRL-u, [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://www.f5.pl/fashion/bikiniarze-pierwsza-polska-subkultura-ktora-zmienila-oblicze-mody-prl-u
 3. Polanowski T., Jeszcze jeden list otwarty kobiety polskiej (śladem Boya), „Szpilki" 1957, nr 14
 4. Scisłowski W., Chciałbym, „Ziemia i Morze" 1956, nr 2, s. 7.
 5. warszawawpigulce.pl, Bikiniarze – wrogowie publiczni w PRL, [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://warszawawpigulce.pl/2530/#gallery-3
 6. Wilk H., Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945-1970, Warszawa 2017, s. 197