Otwarta Szkoła.

Jak zrobić z HIT-u hit

Nasz portal wspiera nauczycieli, którzy chcą uczyć krytycznego myślenia i samodzielności intelektualnej przy realizacji podstawy programowej przedmiotu Historia i Teraźniejszość.

Więcej o portalu

Otwarte, krytyczne myślenie jest nieodzowne w budowaniu społeczności wolnej od uprzedzeń i nienawiści, broniącej godności człowieka.

O projekcie

Materiały edukacyjne adresowane są do tych nauczycieli nowego przedmiotu Historia i Teraźniejszość (HiT), którzy chcą ominąć pułapki indoktrynacji i manipulacji faktami, jakie grożą w wypadku bezrefleksyjnej realizacji podstawy programowej HiT. Pokazujemy, jak można pracować z uczniami, żeby skłonić ich do samodzielnego namysłu i krytycznego spojrzenia na obiegowe opinie i uproszczone oceny.  

Portal został utworzony przez Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita. Inicjatorami i pomysłodawcami portalu są nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie z Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących Bednarska w Warszawie: Rafał Derda i Damian Banasiak.

Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie przeciw antysemityzmowi i ksenofobii

Inicjatywę wspiera Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

Partnerzy projektu