Świat

Proste podziały? Walka o wpływy w świecie dwubiegunowym

Rafał Derda

1
Tryb prezentacji

Wietnam

„Wzmożenie działalności Vietkongu na południu Wietnamu pod koniec lat pięćdziesiątych wywołało początkowo ostrożną reakcję Białego Domu. Wśród amerykańskich decydentów zaczynała jednak upowszechniać się teoria domina, to znaczy przekonanie, że podporządkowanie Republiki Wietnamu komunistom uruchomi proces stopniowej sowietyzacji całego regionu Azji Południowo-Wschodniej. (…)

Amerykanie wkroczyli do Wietnamu pod pretekstem rzekomego zaatakowania ich okrętu wojennego przez północnowietnamską marynarkę wojenną w Zatoce Tonkińskiej w sierpniu 1964 roku.  (…)

Zaciekłości i determinacji partyzantów Amerykanie przeciwstawiali elementy wojny totalnej. Na przykład używali defoliantów do niszczenia drzewostanu dżungli, co miało ułatwiać tropienie ukrywających się w niej partyzantów. Zrzuty chemikaliów doprowadziły do skażenia pól uprawnych oraz dewastacji około połowy lasów na obszarze Republiki Wietnamu. (…) 

Amerykanie przyjęli taktykę „znajdź i zniszcz” (search and destroy), polegającą na tym, że po zlokalizowaniu ogniska oporu przeciwnika wysyłali tam misję, która miała jak najszybciej je zniszczyć i opuścić (a nie okupować). Miarą sukcesu militarnego miała być liczba ofiar przeciwnika (body count). 

(…)

Ofensywa Tet, transmitowana po raz pierwszy w historii z taką częstotliwością przez mass media, nastroiła społeczeństwo amerykańskie negatywnie wobec wojny w Indochinach. Brutalność działań wojennych prezentowana przez reporterów obaliła wyobrażenia o konflikcie wietnamskim jako szlachetnym zmaganiu się dobra ze złem. Opinię publiczną szokowały również straty w ludziach: ogółem wojna pochłonęła po stronie USA blisko sześćdziesiąt tysięcy istnień ludzkich. Do wiadomości opinii publicznej zaczęły docierać niepokojące wiadomości o okrucieństwach, których dopuszczali się żołnierze amerykańscy.”

 

źródło

ZPE, online [dostęp: 21.08.22] Dostępny w Internecie: https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/DfFbm1koW 

 

Ukryj pytania/zadania

Zadania

1. Wyjaśnij, na czym polegała przyjęta przez władze USA teoria domina

2. Określ, które, Twoim zdaniem, działania militarne USA w Wietnamie mogłyby dziś uchodzić za zbrodnię wojenną lub ludobójstwo – swoją tezę zweryfikujesz, czytając teksty na temat ścigania zbrodni przez społeczność międzynarodową

3. Wyjaśnij, dlaczego mass media stały się narzędziem zniechęcenia do wojny, a nie mobilizacji do niej – odwołaj się do tekstu na temat kina SF

 

2
Tryb prezentacji

Afganistan

„Decyzja o podjęciu interwencji zapadła wieczorem 12 grudnia 1979 r., chociaż oficjalnie nie podpisano żadnych dokumentów26. Następnego dnia generał J. Maksimow – dowódca turkiestańskiego okręgu wojskowego – rozpoczął mobilizację armii. W stan gotowości została postawiona 40. Armia, Korpus Lotniczy, cztery dywizje zmotoryzowane, brygada artylerii i wojsk inżynieryjnych, a także służby kwatermistrzowskie. Pod broń powołano również ponad 50 tys. rezerwistów. Rosjanie do walki na terenie Afganistanu wprowadzili duże siły – ich liczebność wynosiła ok. 129–180 tys. żołnierzy różnych formacji. Decydując się na interwencję w Afganistanie, ZSRR kierował się względami własnego bezpieczeństwa. Bardzo duży wpływ na wybór tego rozwiązania miał zapewne przebieg wydarzeń w Iranie. Rewolucja irańska Chomeiniego była bardzo szczegółowo obserwowana, gdyż była ona wymierzona zarówno przeciwko USA, jak i ZSRR, propagując jednocześnie model państwa wyznaniowego, które miało być wzorem dla wszystkich muzułmanów. Moskwa obawiała się także pobudzenia tym przykładem fanatyzmu religijnego wśród muzułmańskich mieszkańców własnego państwa. (…)

Afgańczycy, którzy od samego początku stawiali opór komunistycznym rządom w Kabulu, w konsekwencji radzieckiej interwencji nazywani byli w międzynarodowej opinii publicznej mudżahedinami. Tak nazywano uczestników świętej wojny – dżihadu. Przez ZSRR określani byli jako basmacze – bandyci lud dushmani – wrogowie. (…)

Lepsze wyposażenie zbrojne zaczęło napływać do mudżahedinów dopiero, kiedy pomocy zaczęły im udzielać Stany Zjednoczone. Jednym z bezpośrednich skutków inwazji Związku Radzieckiego na Afganistan był bojkot Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 r. przez USA i kraje Europy Zachodniej. (…) 6 stycznia 1980 r. podczas przemówienia w Kongresie prezydent przedstawił tzw. doktrynę Cartera, która mówiła, że „jeżeli jakiekolwiek państwo będzie dążyć do przejęcia kontroli nad rejonem Zatoki Perskiej, będzie to traktowane jako zagrożenie żywotnych interesów USA i jako takie może być odparte w każdy sposób, z użyciem siły włącznie”

Politykę Cartera kontynuowała nowa administracja Ronalda Reagana. Sformułowana została doktryna Reagana, która przewidywała udzielanie szerokiej pomocy i wsparcia bojownikom o wolność (freedom fighters), którzy występowali przeciwko komunistycznym rządom w ich krajach (…)

W 1984 r. administracja Reagana zdecydowała się na dostarczenie dla mudżahedinów nowoczesnych rakiet Stinger, które w rękach afgańskich partyzantów stały się poważnym zagrożeniem dla przeciwnika. (…)

Wojna, która tak naprawdę nie została przez żadną ze stron wypowiedziana, była bardzo krwawa i okrutna. Rosjanie używali broni chemicznej, co zamieniało Afganistan w poligon doświadczalny, na którym ucierpiała cała społeczność afgańska.

(…) Rok 1985 przyniósł zmianę na szczycie władzy w ZSRR. Stanowisko sekretarza objął Michaił Gorbaczow. Zmiana steru władzy wiązała się z modyfikacją dotychczasowej polityki wewnętrznej i zagranicznej, a ostatecznie z wycofywaniem radzieckich się z Afganistanu. Do głównych czynników, które zadecydowały o podjęciu tej decyzji, należy także zaliczyć: potrzebę zaangażowania jeszcze większej liczby sił, nowoczesny sprzęt mudżahedinów, który powodował coraz szybszy wzrost liczby ofiar w Armii Radzieckiej; rosnące w bardzo szybkim tempie koszty pobytu wojsk, a także coraz bardziej dające znać o sobie – wynik głasnosti – głosy krytyki i niezadowolenia społeczeństwa radzieckiego. Na decyzję o wycofaniu swoich wojsk z Afganistanu wpływ miał na pewno także powrót weteranów i ofiar wojny afgańskiej, którzy byli żywymi przykładami jej okrucieństwa. Było to o tyle istotne, że w czasie trwania konfliktu obowiązywał pobór powszechny do wojska. (…)

Na decyzję Gorbaczowa o ostatecznym wycofaniu się z Afganistanu wpływ miała także postawa Stanów Zjednoczonych. (…)

Wycofywanie się oddziałów radzieckich rozpoczęło się o północy 15 maja 1988 r.

(…) Klęska ZSRR w Afganistanie rozpoczęła rozpad wielonarodowego mocarstwa, składającego się pod koniec swego istnienia z 15 republik. Związek Radziecki wycofywał się z Afganistanu w goryczy przegranej, która zapoczątkowała proces rozpadu „kolosa na glinianych nogach”, jak nazywany był ZSRR przez swoich przeciwników. Próby reform Gorbaczowa, zmierzające do uratowania Związku Radzieckiego i całego bloku wschodniego, zakończyły się klęską. (…) w dniach 7–8 grudnia 1991 r. w Puszczy Białowieskiej nastąpiło spotkanie trzech niezależnych republik: Rosji reprezentowanej przez Borysa Jelcyna, Ukrainy, którą reprezentował Leonid Krawczuk i Białorusi – w osobie Stanisława Szuszkiewicza. Została wtedy powołana Wspólnota Niepodległych Państw, do której 21 grudnia przyłączyły się pozostałe republiki, z wyjątkiem Gruzji i państw bałtyckich. Porozumienie to ostatecznie przypieczętowało rozpad ZSRR – 25 grudnia 1991 r. nastąpiło oficjalne rozwiązanie układu związkowego, wobec czego Michaił Gorbaczow zrezygnował ze stanowiska prezydenta. W ten sposób po 45 latach rywalizacji amerykańsko-radzieckiej, trwającej od zakończenia II wojny Światowej, o panowanie nad Światem zwycięstwo odniosły Stany Zjednoczone (…)

 

źródło

A. Kosowski, Interwencja ZSRR w Afganistanie, [w:] PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Res Politicae 2013, t. V, html [dostęp: 21.08.22] Dostępne w Internecie: http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/2722/83.pdf

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) na czym polegały zbrodnie popełniane przez wojska radzieckie w Afganistanie?

b) jak sądzisz, dlaczego to USA wyszły zwycięsko z zimnej wojny a ZSRS upadł mimo przegranych obu państw w wojnach wietnamskiej i afgańskiej? – uzasadnij swoją odpowiedź

 

Zadania

1.  Wyjaśnij, dlaczego idea państwa wyznaniowego była traktowana jako niebezpieczeństwo w ZSRR? Dlaczego ewentualny fanatyzm religijny przeszkadzałby władzy państwa

2. Określ, czy można mówić o strachu przed efektem domina w ZSRR

3. Wyjaśnij, w jaki sposób wojna w Afganistanie wpisywała się w zimnowojenny konflikt mocarstw

4. Sprawdź pojęcie "glasnost" i wyjaśnij, na ile reakcja społeczeństwa rosyjskiego była podobna do amerykańskiej na wojnę w Wietnamie i na ile podobne były źródła tej reakcji

Bibliografia

  1. A. Kosowski, Interwencja ZSRR w Afganistanie, [w:] PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Res Politicae 2013, t. V, html [dostęp: 21.08.22] Dostępne w Internecie: http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/2722/83.pdf
  2. Wietnam: ZPE, online [dostęp: 21.08.22] Dostępny w Internecie: https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/DfFbm1koW