Świat

Proste podziały? Walka o wpływy w świecie dwubiegunowym

Rafał Derda

1
Tryb prezentacji

Broń biologiczna

KONWENCJA
o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu,
sporządzona w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 10 kwietnia 1972 r.
 

Artykuł  I
Każde Państwo-Strona niniejszej Konwencji zobowiązuje się, że nigdy, w żadnych okolicznościach nie będzie prowadzić badań, produkować, gromadzić, nabywać w jakikolwiek inny sposób lub przechowywać:

1) mikrobiologicznych lub innych biologicznych środków czy toksyn, bez względu na pochodzenie lub sposób produkcji, takich rodzajów i w takich ilościach, które nie są przeznaczone do wykorzystania w celach profilaktycznych, ochronnych lub w innych celach pokojowych;

2) broni, urządzeń lub środków przenoszenia mających służyć wykorzystaniu takich środków lub toksyn we wrogich zamiarach lub w konfliktach zbrojnych. (…)

Sporządzono w trzech egzemplarzach, w miastach Moskwie, Londynie i Waszyngtonie, dnia dziesiątego kwietnia tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego drugiego roku.

 

źródło

Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu. Moskwa. Londyn. Waszyngton.1972.04.10., online [dostęp: 21.08.22] Dostępny w Internecie: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-1976-1-1,16789730.html 

 

Ukryj pytania/zadania

Zadania

1. Określ sposób w jaki konwencja miała chronić ludzkość przed wojną biologiczną

2. Oceń, w jaki sposób zagrożenie wojną biologiczną mogło służyć propagandowym celom stron konfliktu zimnowojennego

 

2
Tryb prezentacji

Źródło polecane w związku z oddziaływaniem zimnej wojny na kulturę

Ukryj pytania/zadania

Zadania

Sugerowany materiał do obejrzenia:

"Coś" , reż. John Carpenter, 1982,   Polecany fragment:  1:18:54 – 1:20:00  

Zadania: 

1. Zwróć uwagę na sposób radzenia sobie z identyfikacją wroga i narzędzie do walki z nim – określ, do jakich mitów religijnych i społecznych odwołuje się scena 

2. Sprawdź, na jakie zagrożenie lat osiemdziesiątych – poczucie strachu w społeczeństwach, ten film mógł być odpowiedzią 

3. Rozważ na ile film wpisywał się w retorykę zimnowojenną – uzasadnij swoje stanowisko 

3
Tryb prezentacji

Inwazja pożeraczy ciał

źródło

Inwazja pożeraczy ciał, reż. Don Siegel, 1956 IMDB, trailer filmu, język angielski https://www.imdb.com/video/vi3014131993/?playlistId=tt0049366&ref_=tt_pr_ov_vi

Ukryj pytania/zadania

Zadania

1. Rozważ na ile film wpisywał się w retorykę zimnowojenną? – uzasadnij swoje stanowisko

Bibliografia

  1. Coś, reż. John Carpenter, 1982
  2. Inwazja pożeraczy ciał, reż. Don Siegel, 1956 IMDB, trailer filmu, język angielski https://www.imdb.com/video/vi3014131993/?playlistId=tt0049366&ref_=tt_pr_ov_vi
  3. Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu. Moskwa. Londyn. Waszyngton.1972.04.10., online [dostęp: 21.08.22] Dostępny w Internecie: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-1976-1-1,16789730.html