Świat

Ściganie zbrodniarzy wojennych (i nie tylko) i kwestia zadośćuczynienia oraz polityki reparacji

Rafał Derda

1
Tryb prezentacji

Bombardowanie ludności cywilnej

„Amerykańskie bombardowania Kambodży to ponad 230 tysięcy nalotów, ponad 113 tysięcy celów i 2 miliony 750 tysięcy ton zrzuconych ładunków wybuchowych, a więc więcej, niż alianci użyli podczas II wojny światowej. Choć wiedziano o prowadzonych działaniach na terenach Kambodży, dopiero w 2000 roku [prezydent] Bill Clinton ujawnił dane Amerykańskich Sił Powietrznych dotyczące omawianych tu bombardowań. Nie spodziewano się, że działania wojskowe były prowadzone na tak szeroką skalę. Sądzono, że tonaż bomb był pięciokrotnie niższy. Nawet wtedy szacowano liczbę ofiar pośród ludności cywilnej na 50 do 100 tysięcy. Liczba ta musi być więc znacznie większa w świetle przedstawionych faktów.

Celem amerykańskich bombardowań Kambodży było odcięcie sił Północnego Wietnamu od dostaw, a także zniszczenie ich zasobów, co miało ułatwić Amerykanom prowadzenie Wojny w Wietnamie.

(…) wydaje się, że bombardowania Kambodży zasługują na moralne potępienie (…)  Doprowadzono do śmierci tysiące zupełnie niewinnych ludzi. Zniszczono tereny uprawne, 2 miliony ludzi pozbawiono dachu nad głową. 

(…) ludzie, którzy potracili swoich bliskich i cały swój dobytek bez większego zastanowienia zasilali partyzantkę. Jednak nawet wtedy, gdy prowadzono działania przeciwko wojownikom Czerwonych Khmerów, którzy w 1973 roku zbliżyli się do stolicy Kambodży, ponownie użyto nalotów dywanowych, dziesiątkując nie tylko samych partyzantów, ale ludzi w gęsto zaludnionych terenach wokół stolicy. (…)”

 

źródło

T. Kuniński, Amerykańskie bombardowania Kambodży – 1965-1973 – komentarz, online [dostęp: 21.08.22] Dostępny w Internecie: http://bazy.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=13&m=27&n=2&z=0&kk=37&k=94

Ukryj pytania/zadania

Zadania

1. Sprawdź, na które lata przypada prezydentura Billa Clintona i sformułuj tezę – dlaczego nie ujawniono danych, dotyczących bombardowań przed rokiem 1974

2. Rozstrzygnij, czy zgadzasz się z oceną moralną autora, dotyczącą bombardowań amerykańskich w Kambodży – uargumentuj swoje stanowisko

 

2
Tryb prezentacji

Kary i konwencje

Ludobójcze zbrodnie seksualne

„(…) Gwałty i inne formy przestępstw na tle seksualnym towarzyszyły działaniom wojennym od zamierzchłych czasów. Sprawcami byli zarówno żołnierze, jak i cywile, a ofiarami przeważnie kobiety, ale również mężczyźni.

(…) społeczność międzynarodowa miała poważne trudności z włączeniem tych przestępstw do katalogu zbrodni wojennych czy w późniejszym okresie do zbrodni przeciw ludzkości, czy też zbrodni ludobójstwa. Traktowano te czyny jako zbrodnie pospolite. (…)

Do dziś trudności z uzyskaniem należnego zadośćuczynienia i sprawiedliwości mają kobiety będące ofiarami zbrodni na tle seksualnym, popełnianych przez wojska japońskie. Choć trzeba zaznaczyć, ze statut Trybunału Tokijskiego wymieniał gwałty jako zbrodnie wojenne i niektórzy z japońskich żołnierzy i cywilów zostali skazani za popełnione w czasie wojny gwałty.

(…)

Karanie gwałtów wojennych było sporadyczne, zwłaszcza gdy dokonywali ich członkowie zwycięskich armii.

Niewątpliwym przełomem, z punktu widzenia prawa międzynarodowego, stało się powołanie trybunałów ad hoc do karania zbrodni wojennych popełnionych w związku z konfliktami zbrojnymi w byłej Jugosławii i Rwandzie. W obu tych konfliktach skala zbrodni na tle seksualnym, w tym zwłaszcza gwałtów, była tak duża, że ich ściganie i karanie stało się absolutnie niezbędne. (…) W obu tych konfliktach gwałty były instrumentem do osiągnięcia określonych celów - ludobójstwa bądź czyszczenia etnicznego.

Dobrą ilustracją tej sytuacji są fragmenty raportu dotyczącego wojny w byłej Jugosławii opracowanego przez Tadeusza Mazowieckiego, Specjalnego Sprawozdawcy Komisji Praw Człowieka ONZ. Czytamy tam m.in.: Gwałcenie kobiet, także nieletnich, było dokonywane na szeroką skalę. Zespół ekspertów spotkał ofiary tego procederu wśród wszystkich grup etnicznych biorących udział w konflikcie. [...] Zespół ekspertów nie stwierdził, aby jakiekolwiek osoby na wpływowych stanowiskach, zarówno wojskowych, jak i politycznych, podejmowały próby zapobieżenia gwałtom. [...] Gwałty były używane w Bośni i Hercegowinie oraz w Chorwacji jako instrument czyszczenia etnicznego. Gwałt to wykorzystywanie przemocy i władzy w celu upokorzenia, zhańbienia, poniżenia i zastraszenia ofiary.

Tadeusz Mazowiecki przypomniał, że zgodnie z art. 27 par. 2, Czwartej Konwencji Genewskiej Kobiety będą specjalnie chronione przed wszelkimi zamachami na ich cześć zwłaszcza przed gwałceniem, zmuszaniem do prostytucji i wszelka obrazą wstydliwości. W tym kontekście, trafnie stwierdza Specjalny Sprawozdawca, gwałt jest poważnym naruszeniem Czwartej Konwencji Genewskiej (art.147) i jako taki-zbrodnią wojenną (Pierwszy Protokół Dodatkowy) (…) Konflikty w byłej Jugosławii i Ruandzie przyniosły niestety empiryczne dowody na to, że gwałty są nadal traktowane i praktykowane jako narzędzie wojny. W tej sytuacji nie było trudności z uznaniem ich za zbrodnie wojenne. Brakowało jednak jednoznacznego uznania ich za zbrodnię ludobójstwa. Kluczowa rola w tym zakresie przypadła ustanowionym w związku z tymi konfliktami międzynarodowym sądom karnym."

źródło

R. Wieruszewski, Gwałty i przestępstwa na tle seksualnym jako zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości i akty ludobójcze (Rwanda, była Jugosławia), [w:] Kobiety wojny, Oświęcim 2014, ss. 81-83

 

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 

 

Zadania

1. Zadania do "Kary i konwencje"

a) scharakteryzuj przeszkody w ściganiu i karaniu sprawców zbrodni seksualnych

b) przedstaw swoje stanowisko: jak sądzisz, dlaczego dopiero w latach ’90 XX wieku zbrodnie seksualne zostały zauważone przez społeczność międzynarodową – dlaczego nie zajęto się tym tematem w latach ’40 lub ’50

c) wyjaśnij pojęcie gwałtów jako zbrodni ludobójstwa – swoistej broni przeciwko społecznościom

2. Zadania do "Rwanda – gwałty ludobójcze"

a) zwróć uwagę na zajmowane przez zbrodniarkę stanowisko rządowe – wyjaśnij w jaki sposób ułatwiało to popełnienie zbrodni?

b) wyjaśnij, dlaczego możliwe było postawienie Paulinie Nyiramasuhuko zarzutu ludobójstwa

c) wyjaśnij, dlaczego proces Pauliny Nyiramasuhuko okazał się być przełomowym w historii ścigania zbrodni

3
Tryb prezentacji

Pol Pot

Ludobójstwo w czasach dyktatury - Kambodża

„15 kwietnia 1998 zmarł Pol Pot, premier Kambodży, jeden z największych zbrodniarzy XX wieku. Twórca reżimu, który w latach 1975-1979 doprowadził do śmierci 1,5 miliona ludzi, co stanowiło w tym okresie blisko jedną czwartą kambodżańskiego społeczeństwa. (…)

Paroletnia wojna domowa skończyła się wraz ze zdobyciem przez Czerwonych Khmerów Phnom Penh 17 kwietnia 1975. (…)

Kres ludobójstwu położyły wojska wietnamskie, które po krótkiej wojnie, w styczniu 1979 roku zajęły Kambodżę i obaliły reżim Pol Pota. On sam uciekł do Tajlandii, gdzie żył spokojnie aż do 1997 roku. Wytoczony wówczas proces zakończył się wyrokiem dożywotniego więzienia w formie aresztu domowego. (…)"

źródło

W. Góralski, Pol Pot – krwawy dyktator Kambodży, rozmowa z prof. Władysławem Góralskim, pisemny skrót rozmowy, online [dostęp: 21.08.22] Dostępny w Internecie:  https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1419220,Pol-Pot-%E2%80%93-krwawy-dyktator-Kambodzy 

 

Ukryj pytania/zadania

Dodatkowe materiały

1. Zadania do "Pol Pot":

a) rozważ, w który scenariusz losów zbrodniarzy wpisuje się historia Pol Pota

b) rozstrzygnij, czy działania Wietnamu wpisują się w definicję radzenia sobie z ludobójstwem według Rafała Lemkina? – uzasadnij swoje stanowisko

2. Zadania do "Opozycja":

a) sprawdź pojęcie: Angkar

b) rozstrzygnij, czy w Demokratycznej Kampuczy funkcjonowała myślozbrodnia – uzasadnij swoje stanowisko

c) rozważ w jakim stopniu polityka Czerwonych Khmerów wpisuje się w definicję zbrodniczego systemu stworzoną przez Zygmunta Baumana i Bernarda Bruneteau (I.4-I.5)

4
Tryb prezentacji

Ludobójstwo – mechanika: Rwanda

„(…) ludobójstwo to wyróżnia się krańcową decentralizacją planowania, mikrozarządzaniem, dającym burmistrzowi lub naczelnikowi wioski prerogatywy do mobilizowania lokalnych oddziałów morderców. (…)"

źródło

B. Bruneteau, Wiek ludobójstwa, Warszawa 2005, s. 178

Ukryj pytania/zadania

Zadania

1. Rozważ w jakim stopniu decentralizacja masowych zbrodni może przyczynić się do zwiększenia liczby ofiar. 

2. Wyjaśnij w jaki sposób paradoksalnie decentralizacja popełniania zbrodni nie kłóci się z ideą unifikacji społeczeństwa

 

5
Tryb prezentacji

Zadanie podsumowujące

Ukryj pytania/zadania

Zadania

Wskaż elementy procesu reakcji na zbrodnie, które ułatwiają, a które utrudniają ściganie zbrodniarzy

Bibliografia

  1. B. Bruneteau, Wiek ludobójstwa, Warszawa 2005
  2. W. Góralski, Pol Pot – krwawy dyktator Kambodży, rozmowa z prof. Władysławem Góralskim, pisemny skrót rozmowy, online [dostęp: 21.08.22] Dostępny w Internecie: https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1419220,Pol-Pot-%E2%80%93-krwawy-dyktator-Kambodzy
  3. T. Kuniński, Amerykańskie bombardowania Kambodży – 1965-1973 – komentarz, online [dostęp: 21.08.22] Dostępny w Internecie: http://bazy.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=13&m=27&n=2&z=0&kk=37&k=94
  4. D. Skopiec, Opozycja polityczna w demokratycznej Kampuczy, Krakowskie Studia Międzynarodowe IV/2007/1, pdf [dostęp: 21.08.22] Dostępny w Internecie: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/24099/SKOPIEC_Opozycja_polityczna_w_Demokratycznej_Kampuczy_2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  5. R. Wieruszewski, Gwałty i przestępstwa na tle seksualnym jako zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości i akty ludobójcze (Rwanda, była Jugosławia), [w:] Kobiety wojny, Oświęcim 2014