Polska

Relacje polsko-żydowskie po II wojnie światowej

Zofia Fenrych, Eryk Krasucki, Katarzyna Rembacka

1
Tryb prezentacji

Reminiscencje Zagłady – dyskusje o polskich postawach w czasie wojny

Czytamy czy słuchamy rozważań o żydowsko-polskiej przeszłości i kiedy tylko dojdzie do nas zdarzenie, fakt, który nie najlepiej o nas świadczy, gorączkowo staramy się go pomniejszyć, wytłumaczyć, zbagatelizować. Nie jest nawet tak, abyśmy go chcieli ukryć czy zaprzeczyć, że miał miejsce. Czujemy przecież, że nie wszystko było w porządku. Jakże zresztą mogłoby być w porządku? Współżycie społeczności – jak współżycie jednostek – nigdy nie jest bez skazy. Cóż dopiero takie burzliwe, nieszczęśliwe współżycie. Nie umiemy jednak rozmawiać o nim spokojnie. Dlatego, że – świadomie czy nieświadomie – boimy się oskarżenia. Boimy się, że odezwie się strażnik-kret i powie, zajrzawszy w swoją księgę: ach, wyście także służyli śmierci? I wyście pomagali zabijać? Albo przynajmniej: patrzyliście spokojnie na żydowską śmierć?

Pomyślmy jednak uczciwie: takie pytanie musi paść. Musi je zadać każdy, kto rozmyśla nad polsko-żydowską przeszłością, niezależnie od odpowiedzi, jakiej udzieli. Ale my – świadomie czy nieświadomie – nie chcemy, aby to pytanie padło. Odsuwamy je od siebie jako niemożliwe, skandaliczne. Przecieśmy nie stanęli po stronie morderców. Przecież sami byliśmy następni w kolejce do pieca. Przecież – nie najlepiej, ale jednak – jakoś z tymi Żydami współżyliśmy, oni zaś także nie byli w naszych sporach bez winy. Więc stale musimy o tym wszystkim przypominać. Bo co o nas inni pomyślą? Jak my sami będziemy o sobie myśleć? Jakże to będzie z dobrym imieniem naszego kraju, naszego społeczeństwa?... Ta troska o „dobre imię” jest stale obecna w prywatnych – a bardziej jeszcze w publicznych – wypowiedziach. Inaczej mówiąc, rozważając przeszłość, chcemy z tych rozważań wyciągnąć moralny zysk. Nawet wtedy, kiedy potępiamy, chcemy sami stanąć ponad – czy poza – potępieniem. Chcemy znaleźć się absolutnie poza oskarżeniem, chcemy być zupełnie czyści. Chcemy być także – i tylko – ofiarami... Ta troska jest wszakże podszyta lękiem – jak w wierszu Miłosza – i ten lęk wypacza, zniekształca nasze myślenie o przeszłości. Co też od razu wyczuwają nasi rozmówcy... Nie chcemy mieć nic wspólnego z okropnością. Czujemy jednak, że kala nas ona jakoś, „bezcześci”. Dlatego wolimy o tym wszystkim nie mówić. Albo mówimy tylko po to, aby odeprzeć oskarżenie. Oskarżenie, które nieczęsto pada, ale wisi niejako w powietrzu.

Czy możemy się go wyzbyć? Czy możemy mu zapobiec? Ja myślę, że nie, bo ono jest – na dobrą sprawę – w nas samych. To my sami boimy się kreta, który drąży sumienia. I myślę także, że go nie odpędzimy. A przynajmniej nie odpędzimy go, zapominając o przeszłości albo przyjmując wobec niej postawę obronną. Musimy całkiem szczerze, całkiem uczciwie stanąć wobec pytania o współodpowiedzialność. Nie ma co ukrywać: to jest jedno z najboleśniejszych pytań, przed którym możemy stanąć. Myślę jednak, że powinniśmy je koniecznie rozważyć.

źródło

J. Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto, „Tygodnik Powszechny" 1987, nr 2.

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 1. W jaki sposób Zagłada wpłynęła na tych, którzy go przeżyli?
 2. Jakie wydarzenia, zjawiska, postawy są problemem także współcześnie w relacjach polsko-żydowskich?
 3. Jakie pytanie – według Jana Błońskiego – powinni rozważyć Polacy? Dlaczego jest to trudne?
 4. Przed czym Marek Edelman i Jacek Kuroń ostrzegają społeczeństwo czeskie, apelując do prezydenta Havla? Jakie etapy zbrodni wymieniają?

Zadania

 • Znajdź wiersz Czesława Miłosza, Campo di fiori. Porównaj jego przesłanie z fragmentem artykułu Jana Błońskiego. Zapisz wnioski. Podyskutuj na ten temat w klasie.
 • Zastanów się nad pytaniami, które postawił Eli Zborowski. Kim dla Ciebie jest osoba świadka?
 • Poszukaj w internecie pojęcia „bystander” zastosowanego w kontekście Zagłady m.in. przez psychologa prof. Michała Bilewicza. Czy zmiana słowa wpływa na Twoją definicję z poprzedniego zadania? Uzasadnij swoją odpowiedź. Podyskutuj na ten temat z kolegami i nauczycielem. Pamiętaj, by nie popadać w skrajności, ale dać sobie szansę na refleksję.
 • Porównaj apel Edelmana i Kuronia z przemówieniem Mariana Turskiego „Auschwitz nie spadło z nieba” z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. Jakie podobieństwa dostrzegasz?
2
Tryb prezentacji

Informacja z portalu gov.pl

Żydzi we współczesnej Polsce – liczby i instytucje

Pierwsze wzmianki o Żydach na terenach polskich pochodzą z X wieku, a pierwszym oficjalnym polskim dokumentem nadającym Żydom przywileje i autonomię był statut kaliski z XIII wieku.

Żydzi to mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zadeklarowało 7 353 obywateli polskich (wedle danych poprzedniego Narodowego spisu powszechnego z 2002 r. liczebność mniejszości żydowskiej wynosiła 1 055 osób), w tym: w województwie mazowieckim – 2.690 osób (według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 r. – 397), dolnośląskim – 880 (według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 r. – 204), małopolskim – 745 (według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 r. – 50). Żydzi mieszkają w rozproszeniu, przede wszystkim w dużych miastach. Pierwsze wzmianki o Żydach na terenach polskich pochodzą z X wieku, a pierwszym oficjalnym polskim dokumentem nadającym Żydom przywileje i autonomię był statut kaliski z XIII wieku. Żydzi napływali do Polski ze względu na stosunkowo najlepsze (na tle nieustannych pogromów w Europie Zachodniej) warunki bezpiecznego życia i rozwoju własnej kultury oraz gwarantowaną przywilejami królewskimi autonomię gmin wyznaniowych. Liczba Żydów w Polsce tradycyjnie oscylowała w okolicach 10% populacji (najwięcej w Europie). Rozwój żydowskiego życia w Polsce został brutalnie przerwany przez II wojnę światową i hitlerowską politykę Endlösung. Z ok. 3,5 miliona polskich Żydów wojnę przeżyło ok. 300 tys. W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w kilku falach emigracyjnych wyjechała większość polskich Żydów. Po roku 1989 nastąpiło odrodzenie życia żydowskiego w Polsce. Wiele osób powróciło do swoich żydowskich korzeni. Powstały nowe organizacje działające na rzecz rozwoju życia społeczności żydowskiej w Polsce.

Żydzi to wyznawcy religii mojżeszowej. Istotne znaczenie w życiu mniejszości żydowskiej odgrywa działalność Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zrzeszonych w nim gmin.

Główne organizacje:

 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce,
 • Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny,
 • Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej,
 • Stowarzyszenie „Dzieci Holokaustu” w Polsce,
 • Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa,
 • Fundacja „Shalom”,
 • Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego,
 • Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczpospolitej Polskiej

Najważniejsze tytuły prasowe:

 • „Dos Jidisze Wort - Słowo Żydowskie" - miesięcznik,
 • „Midrasz" – dwumiesięcznik.

Największe imprezy kulturalne:

 • Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie
 • Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”,
 • Dni Książki Żydowskiej w Warszawie,
 • Spotkania z Kulturą Żydowską Simha we Wrocławiu.

źródło

Portal gov.pl

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 1. Czego o mniejszości żydowskiej można się dowiedzieć z portalu rządowego?
 2. Jakie zadania stawiają przed sobą instytucje żydowskie?
3
Tryb prezentacji

Sondaż Centrum Badań nad Uprzedzeniami, 2017

Antysemityzm w badaniach, polityce i przestrzeni publicznej

źródło

Powrót zabobonu: Antysemityzm w Polsce na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 3, Dominika Bulska Mikołaj Winiewski, Warszawa, 2017 http://cbu.psychologia.pl/wp-content/uploads/sites/410/2021/02/Antysemityzm_PPS3_Bulska_fin.pdf

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 1. Który rodzaj antysemityzmu (tradycyjny, spiskowy czy wtórny) jest obecnie, według sondażu Centrum Badań nad Uprzedzeniami, najsilniejszy w społeczeństwie polskim? Co o tym sądzisz?
 2. Jakie elementy stereotypów na temat Żydów niesie ze sobą wypowiedź polityka?
 3. Do jakiego rodzaju (lub rodzajów) antysemityzmu doszło na „Sądzie nad Judaszem” w Pruchniku w 2019 r.?

Zadania

 • Zastanów się nad kwestią roszczeń żydowskich wobec Polaków i polskich wobec Niemiec. W czym są podobne, a czym się różnią? Przedyskutuj w klasie tę bardzo trudną kwestię. Przygotuj się na to, że nie będzie tu prostych odpowiedzi…
 • Zastanów się nad wypowiedzią polityka – co się za nią może kryć? Czy tradycyjny antysemityzm może mieć wpływ na bieżącą politykę, nastroje społeczne?
 • Zastanów się nad sytuacją, do której doszło podczas „Sądu nad Judaszem” w Pruchniku. O czym może świadczyć, że do tradycyjnej, choć zakazanej przez Kościół „inscenizacji”, dodano współczesne kwestie roszczeń żydowskich? Co sądzisz o zachęceniu do udziału dzieci?
4
Tryb prezentacji

Akcja Żonkile

Akcje społeczne

Akcja społeczna Żonkile 19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. 

Dlaczego żonkile? Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

– Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci. My wszyscy, którzy chcieliśmy pamiętać, zanosiliśmy na Muranów żonkile – powiedziała Paula Sawicka, psycholożka, była nauczycielka akademicka, związana z opozycją demokratyczną. Wspólnie z Markiem Edelmanem napisała książkę „I była miłość w getcie”.

Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość – niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych.

źródło

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 1. Czy spotkaliście się z którąś z akcji? Czy uczestniczyliście w Akcji Żonkile?
 2. Jakie znacie akcje społeczne upamiętniające społeczność żydowską w Waszym mieście lub regionie? W jakich uczestniczyliście?

Zadania

Zastanów się nad akcją Betlejewskiego. Czyje emocje oddaje – osobiste czy społeczne – stwierdzenie w tytule projektu?

Bibliografia

 1. J. Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto, „Tygodnik Powszechny" 1987, nr 2. (dostępny online: https://sprawiedliwi.org.pl/sites/default/files/attachment_85.pdf)
 2. Polacy i Żydzi. Kwestia otwarta, pod red. R. Cherry i A. Orla-Bukowska, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2008.
 3. Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich, wybór oprac. Zespół pod kierunkiem Aliny Skibińskiej i Roberta Szuchty, Warszawa 2010.
 4. Portal gov.pl
 5. Źródło: Przeszłość – przyszłości. 70 lat Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce (https://tskz.pl/przeszlosc-przyszlosci-70-lat-towarzystwa-spoleczno-kulturalnego-zydow-w-polsce-3)
 6. Portale: www.polin.pl i www.jhi.pl
 7. Powrót zabobonu: Antysemityzm w Polsce na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 3, Dominika Bulska Mikołaj Winiewski, Warszawa, 2017 http://cbu.psychologia.pl/wp-content/uploads/sites/410/2021/02/Antysemityzm_PPS3_Bulska_fin.pdf
 8. Wywiad z Arkadiuszem Mularczykiem, portal wpolityce.pl  https://wpolityce.pl/polityka/435094-mularczyk-zydzi-chca-od-polski-wyciagnac-pieniadze
 9. „Sąd nad Judaszem” wrócił do Pruchnika, ekspresjaroslawski.pl [za:] „Rzeczpospolita” https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art9372111-sad-nad-judaszem-wrocil-do-pruchnika-spalono-kukle-zyda 
 10. Muzeum POLIN, https://polin.pl/pl/zonkile
 11. Wirtualny Sztetl, https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/w/18-warszawa/122-projekty-spoleczne-i-edukacyjne/18617-tesknie-za-toba-zydzie-od-2010