Polska

Relacje polsko-żydowskie po II wojnie światowej

Zofia Fenrych, Eryk Krasucki, Katarzyna Rembacka

1
Tryb prezentacji

Liczby

źródło

 • Dane liczbowe ze spisów ludności z 1921 r. i 1931 r. – Contentplus.pl sp. z o.o. licencja CC BY 3.0
Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 1. Jaki procent stanowiła ludność żydowska w Polsce międzywojennej?
 2. Gdzie Żydzi stanowili znaczącą część społeczności – w miastach czy na wsi? Uzasadnij podając przykłady.
 3. W jakiej części Polski mieszkało najwięcej Żydów?
 4. W jakich dziedzinach gospodarki pracowało ich najwięcej? Podaj trzy przykłady analizując liczby rzeczywiste (nie procenty) w tabeli c).

Zadania

 • Zanalizuj środkową kolumnę źródła c) – ludność wyznania mojżeszowego w odsetkach ogółu ludności tego działu. W których działach i gałęziach gospodarki Żydzi stanowili większość pracowników?
2
Tryb prezentacji

Codzienność żydowska w okresie przedwojennym

Skrótowe przedstawienie bilansu życia żydowskiego w Polsce Odrodzonej nie jest praktycznie możliwe tak ze względu na jego bogactwo, jak i złożoność struktur, na podstawie których się ono rozwijało. Także ostateczne oceny nie mogą być tu jednoznaczne. Mamy bowiem w tym przypadku do czynienia z bardzo rozwiniętymi formami życia społecznego i aktywności kulturalnej, w których tworzeniu Żydzi polscy zdystansowali znacznie inne mniejszości narodowe, a czasem zwłaszcza w prowincjonalnych ośrodkach – także ludność polską. Składała się na nie nie tylko wielka spuścizna tradycyjnej kultury – przede wszystkim religijnej – ale również niesłychanie żywotne pierwiastki nowoczesnego życia, których dzieje niejednokrotnie obejmowały zaledwie dwa lub trzy pokolenia.

źródło

Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych 1918-1939, oprac. R. Żebrowski, Warszawa 1993

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 1. W jakich przestrzeniach rozwijała się kultura żydowska w Polsce międzywojennej?
 2. Jakimi hasłami kierowały się organizacje żydowskie? Jakie były główne cele ich działalności?
 3. Czy wszystkie analizowane organizacje żydowskie miały podobne cele i prowadziły podobne działania? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Zadania

Wyjaśnij pojęcie „numerus clausus”. Zastanów się, dlaczego filolog prof. Ryszard Ganszyniec w taki sposób oceniał wprowadzenie tej zasady na uczelniach w Polsce.

3
Tryb prezentacji

Antysemityzm

źródło

Repozytorium cyfrowe Biblioteki Narodowej, polona.pl

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 1. W związku z jakimi wymiarami czy aspektami życia społecznego w Polsce międzywojennej dochodziło najczęściej do ataków na Żydów? Jakie hasła to sygnalizują?
 2. Przyjrzyj się ilustracji z hasłem „Potworny moloch żydokomuny nie szczędzi nikogo”. Jakie symbole zostały w nim zastosowane? Co oznaczają? Jaki cel mógł mieć autor takiej ilustracji?

Zadania

 • Przeczytaj relację Leona Glatenberga i reakcję Marii Cabańskiej. Wiedząc, że kilka lat po tych listach miała miejsce Zagłada, zastanów się co takiego się wydarzyło, że do niej doszło.
 • Obejrzyj uważnie antysemickie plakaty i ulotki – zastanów się, jaki miały i jaki mają wpływ na odbiorcę. Uzasadnij odpowiedź.
 • Znajdź i przeczytaj (lub posłuchaj) przemówienie Mariana Turskiego z obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau („Auschwitz nie spadło z nieba”). Jakie można wyciągnąć wnioski z historii Leona i Mariana Turskiego?
4
Tryb prezentacji

Zagłada

Yehuda Bauer, O wyjątkowości Holokaustu. Jeśli to, co zdarzyło się Żydom, było wyjątkowe, to zajęło miejsce poza nawiasem historii, stało się tajemniczym wydarzeniem, cudem na opak, powiedzmy wydarzeniem o znaczeniu religijnym w tym rozumieniu, że nie jest dziełem człowieka, jak to określenie jest zwykle rozumiane. Z drugiej strony, jeśli nie jest tak całkiem wyjątkowe, jakie są w takim razie jego analogie i precedensy? Jeśli to, co przydarzyło się Żydom, jest wyjątkowe, to z definicji dotyczy nas jedynie w kontekście naszego poczucia żalu i współczucia dla ofiar. Jeśli Holokaust nie jest problemem uniwersalnym, to dlaczego miano by o nim nauczać w systemie szkolnictwa publicznego w Filadelfii, Nowym Jorku czy Timbuktu? No cóż, odpowiedź brzmi, że tu nie ma wyjątkowości, nawet samo wydarzenie nie jest wyjątkowe. Cokolwiek zdarzyło się raz, może wydarzyć się znowu - być może nie w ten sam sposób, ale w równoważnej formie. Wyjątkowość Holokaustu nie [...] leży w liczbach. Nie leży też w metodzie masowych mordów [...]. Tym, co czyni go wyjątkowym, są elementy: planowane całkowite unicestwienie grupy narodowościowej czy etnicznej oraz quasi-religijna, apokaliptyczna ideologia motywująca mord.

źródło

Cyt za: Alan Milchman. Alan Rosenberg, Eksperymenty w myśleniu o Holokauście Auschwitz, nowoczesność i filozofia, tłum. Leszek Krowicki, Jakub Szacki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, s. 85,91, 109

Opis

Yehuda Bauer (ur. 1926) – historyk, jeden z najwybitniejszych badaczy Zagłady. Obecnie profesor emeritus Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie oraz doradca naukowy Instytutu Yad Vashem.

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 1. Co, według Yehudy Bauera, czyni Zagładę Żydów wydarzeniem wyjątkowym?
 2. Co wiersz Irit Amiel mówi na temat pamięci o Zagładzie? Jakie emocje, przesłanie niesie on dla Ciebie?
 3. Jakie uzasadnienie zabicia Ryfki i Jezusa podają SS-mani? W jaki sposób łączy się to z wypowiedzią Yehudy Bauera?

Zadania

 • Cokolwiek zdarzyło się raz, może wydarzyć się znowu” – jak rozumiesz te słowa Y. Bauera? Uzasadnij swoją odpowiedź.  
 • Sprawdź biogram Irit Amiel – w jaki sposób przeżyła Zagładę? Zastanów się nad jej wierszem pod kątem jej własnej biografii – co mogła chcieć przekazać?
 • Zastanów się nad zachowaniem postaci spotykających Ryfkę, bohaterkę utworu Władysława Broniewskiego. Jak je można określić, nazwać?

Bibliografia

 1. Najnowsze dzieje Żydów w Polsce. W zarysie (do 1950 roku), pod red. J. Tomaszewskiego, oprac. J. Adelson i inni, Warszawa 1993.
 2. Sz. Bronsztejn, Ludność żydowska w Polsce w okresie międzywojennym. Studium statystyczne, Wrocław 1963
 3. J. Tomaszewski, Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985.
 4. M. Eisenstein, Jewish Schools in Poland, 1918-39, New York 1950
 5. Dzieje Żydów w Polsce 19181939. Wybór tekstów źródłowych, oprac. R. Żebrowski, Warszawa 1993
 6. Alan Milchman. Alan Rosenberg, Eksperymenty w myśleniu o Holokauście Auschwitz, nowoczesność i filozofia, tłum. Leszek Krowicki, Jakub Szacki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003
 7. I. Amiel, Wdychać głęboko, Świat Literacki, Izabelin 2002
 8. W. Broniewski, Drzewo rozpaczające, Książka i Wiedza, Warszawa 1950
 9. „KARTA”, 99, wiosna 2019, s. 7-8

Ikonografia

Repozytorium cyfrowe Biblioteki Narodowej, polona.pl