Polska

Relacje polsko-żydowskie po II wojnie światowej

Zofia Fenrych, Eryk Krasucki, Katarzyna Rembacka

1
Tryb prezentacji

Tabela A: Liczba ofiar Zagłady

Po Zagładzie – liczby

źródło

Źródło: na podstawie: Albert Stankowski, Piotr Weiser, Demograficzne skutki Holokaustu [w:] Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, praca zbiorowa pod red. Feliksa Tycha, Moniki Adamczyk-Garbowskiej, UMCS, ŻIH, Lublin 2012, str. 28.

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 1. Ilu polskich Żydów zginęło w Zagładzie? Ilu ocalało?
 2. Jaki w przybliżeniu procent polskich Żydów przeżył Zagładę?
 3. Analizując dane z obu tabel wyjaśnij, dlaczego większe szanse na przeżycie wojny mieli Żydzi przebywający w Związku Radzieckim niż na terenach okupowanym przez Niemców?
 4. W jakich latach miały miejsce tzw. repatriacje ze Związku Radzieckiego?
 5. Ilu Żydów, którzy przeżyli Zagładę w ZSRR, powróciło ostatecznie do Polski?

Zadania

 • Znajdź i wyjaśnij zastosowane w Tabeli B słowo repatriacja.
 • Zastanów się, dlaczego autor Tabeli B przy okupowanej Polsce podkreślił, że chodzi o granice z 1 września 1939 r.
2
Tryb prezentacji

Nie ma już miejsca

Wymordowanie Żydów w głównej mierze, choć nie tylko, przez hitlerowców – pozostawiło nagle ogromną lukę w społecznej i ekonomicznej tkance polskiego społeczeństwa, lukę, która szybko się wypełniała. Przede wszystkim na ich majątku dokonało się ogromne uwłaszczenie. Jeśli w setkach miasteczek mniej więcej sześćdziesiąt procent domów było zamieszkanych przez Żydów, to po ich zabiciu domy te mogły być zamieszkane przez nowych właścicieli. Podobnie rzecz miała się z tych domów zawartością: przysłowiowe już poduszki i pierzyny, zastawy, ubrania. Najbardziej łakome kąski zostały zabrane przez Niemców, jednak tego, co zostało, i tak było dużo.

Dostrzeżenie i uznanie faktu przejmowania własności żydowskiej przez ludność polską jest uderzające na takiej zasadzie, na jakiej uderza oczywistość logiczna. Jeżeli przed 1939 rokiem w Polsce żyły trzy miliony ludzi mających jakąś własność, nieruchomości, warsztaty, place i inne dobra, to po ich wymordowaniu własność ta nie znikła, lecz musiała znaleźć nowych właścicieli. To, czego nie udało się wywieźć Niemcom – a więc przede wszystkim nieruchomości – wcześniej czy później przejęli Polacy. Nawet gdyby nie było badań historyków opisujących ten proces, nie można by mu zaprzeczyć. Można tylko o nim nie pamiętać. Ale badania są.

źródło

A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014, s.80-81.

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 1. Co działo się z żydowską własnością w czasie i po wojnie?
 2. Czego obawiali się Polacy, gdy Żydzi wracali do swoich rodzinnych miejscowości?

Zadania

 • Zastanów się, jakie postawy Polaków pojawiły się w prezentowanych tekstach. To nie jest pełen ich obraz – o co można je uzupełnić?
 • Znajdź na mapie miasteczko Izbica, sprawdź gdzie latem 1944 r. była linia frontu. Spróbuj własnymi słowami opisać historię Tojwiego w Izbicy – co tam się takiego wydarzyło? Porozmawiaj o tym z kolegami i nauczycielem.
3
Tryb prezentacji

Zostać czy wyjechać?

Na życie ocalałych, którzy znaleźli się Polsce zaraz po wojnie, wpływ miało wiele czynników – przede wszystkim sama Zagłada, która zabrała ponad 90% przedwojennej społeczności żydowskiej, a także zmiany polityczne oraz powszechny po wojnie antysemityzm, nasilony zwłaszcza w roku 1946, kiedy do kraju wróciła pierwsza fala repatriantów ze Wschodu, ze 100-tysięczną grupą polskich Żydów. Ocalali wracali do pustych domów w sztetlach lub w ruinach warszawskiego getta, gdzie naocznie przekonywali się, że są ostatnimi reprezentantami zgładzonego narodu. Ogrom żydowskiej tragedii, polska ziemia zbezczeszczona przelaną krwią, obojętność, a nawet niechęć chrześcijańskich sąsiadów, zły stan psychiczny i fizyczny tych, którzy przeżyli, brak zaplecza materialnego, niepewność jutra, wreszcie wybuchające tu i owdzie tumulty o charakterze antysemickim – to wszystko skłaniało większość z nich do wyjazdu.

źródło

M. Ruta, Pogrom kielecki w jidyszowej twórczości polskich Żydów ocalałych z Zagłady [w:] Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 1: Literatura i sztuka, red. Sławomir Buryła, Warszawa 2018, s. 95-123

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 1. W jaki sposób próbowano Żydów zatrzymać w Polsce?
 2. Jakie były powody wyjazdów Żydów z Polski?  

Zadania

 • Przeanalizuj tabelę i odpowiedz na pytanie: w jakich dwóch latach miała miejsce największa emigracja do Palestyny/Izraela? Znajdź informacje, dlaczego emigracja była wówczas tak liczna.
 • Zastanów się, w jaki sposób to się łączy z wydarzeniami politycznymi (kryzysami społeczno-politycznymi) w Polsce?
 • Znajdź informację, dlaczego nie było wyjeżdżających w latach stalinowskich?
4
Tryb prezentacji

Nastroje – dyskryminacja – pogromy

Kiedyś mama poprosiła dziadka, żeby wyprowadził Felka [młodszy brat Jacka Kuronia – M.Z.] na spacer. Dziadek wziął go za rękę i ciągnął, a Felek płacząc, wyrywał się. Tuż obok domu był bazar, a na nim – było akurat przed Wielkanocą – tłumy. Ja bawiłem się na podwórku. W pewnym momencie na podwórko wtargnął tłum prowadzący dziadka i ryczącego przeraźliwie Felka. Trzeba dodać, że Felek był blondynkiem o jasnej karnacji. Dziadek – stary, zniszczony człowiek, w czapce. Ktoś zaczął krzyczeć: – Gdzie ta matka, zobaczymy, czy to jej dziecko. Felek, o dziwo, nie przestawał płakać, chociaż mama wzięła go na ręce pod czujnym okiem tłumu, który gotów był w każdej chwili go wydrzeć. – Gdyby to była matka, to by dziecko nie płakało – wołali. Okazało się, że ludzie uznali dziadka za Żyda, który ciągnie dziecko na ubój rytualny, na macę. Gdy rzecz się wyjaśniła, ludzie z tłumu stwierdzili, że przyszli, ponieważ chcieli zapewnić dzieciom bezpieczeństwo!

źródło

J. Kuroń, Wiara i wina. Do i od komunizmu, Londyn 1989, s. 23 [za:] M. Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Wydawnictwo Znak, ISP PAN, Kraków 2012, s. 595.

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

 1. Zapoznaj się z opisem incydentu przedstawionego we wspomnieniach Jacka Kuronia. Jakie stereotypy zadziałały i spowodowały wrogą reakcję tłumu?
 2. Znajdź informację, dlaczego do takich zachowań często dochodziło (co zostało w tekście podkreślone) w okolicy Wielkanocy? Jak oceniasz zachowanie polskiej społeczności i jej tłumaczenie o chęci „ratowania dziecka”?
 3. Jakie skojarzenia budziło „znakowanie Żydów” w Będzinie w 1945 r.? Dlaczego wywołało to protest społeczności żydowskiej?
 4. Dlaczego Żydzi mieli problem ze znalezieniem pracy w Szczecinie? W jaki sposób próbowano sobie z tym poradzić? Jak oceniasz takie traktowanie Żydów?
 5. Kiedy miał miejsce pogrom kielecki?
 6. Co znaczy słowo pogrom? Znajdź definicję – czy zeznania Idy Gerstman świadczą o takim zjawisku? Uzasadnij odpowiedź.

Zadania

 • Przeanalizuj i porównaj informacje z Biuletynu Żydowskiej Agencji Prasowej z historią pogromu kieleckiego w 1946 r. Jakie dostrzegasz wątki wspólne? Co różni opisane historie? 
 • Zapoznaj się z raportem biskupa kieleckiego Kaczmarka. Korzystając z wiedzy własnej dokonaj analizy – czy to możliwe, że stosunek Polaków do Żydów w czasie wojny był tak idealny jak prezentuje go duchowny? I czy możliwe, by nagle tak się radykalnie zmienił? Jak oceniasz słowa „sami Żydzi ponoszą lwią część odpowiedzialności za nienawiść, jaka ich otacza”? Przedyskutuj to z kolegami i nauczycielem.
 • Porównaj wcześniejsze informacje z podsumowaniem prof. Hanny Świdy-Ziemby na temat tzw. żydokomuny (do której nawiązał biskup Kaczmarek). Jaki związek dostrzegasz między tezami Kaczmarka w wywodem prof. Świdy-Ziemby?
 • Zapoznaj się z informacjami na temat przynależności ideowej MO i UB – zastanów się nad wątkiem tzw. żydokomuny oraz „komunistycznego spisku” czy prowokacji w Kielcach, o którym mowa we wcześniejszych materiałach – w jakim stopniu są to uprawnione interpretacje? 

Bibliografia

 1. Albert Stankowski, Piotr Weiser, Demograficzne skutki Holokaustu [w:] Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, praca zbiorowa pod red. Feliksa Tycha, Moniki Adamczyk-Garbowskiej, UMCS, ŻIH, Lublin 2012.
 2. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014, s.80-81.
 3. R. Hetman, Izbica, Izbica, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2021, s. 15-17, 22-23.
 4. Archiwum Mówione Ośrodka BRAMA GRODZKA – Teatr NN.
 5. M. Ruta, Pogrom kielecki w jidyszowej twórczości polskich Żydów ocalałych z Zagłady [w:] Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 1: Literatura i sztuka, red. Sławomir Buryła, Warszawa 2018, s. 95-123
 6. M. Semczyszyn, Czas walizkowych nastrojów, „Polityka” 16/2017 (3107) [dostęp online] https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1701608,1,w-czasach-prl-u-z-polski-wyjechala-przeszlo-polowa-zydow-ocalalych-z-zaglady.read
 7. Grzegorz Berendt, Emigracja ludności żydowskiej z Polski w latach 1945–1967, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały” 2006, nr 7, s. 60.
 8. Dzieje Żydów w Polsce 1944–1968. Teksty źródłowe, oprac. Alina Cała, Helena Datner-Śpiewak, Warszawa 1997.
 9. J. Kuroń, Wiara i wina. Do i od komunizmu, Londyn 1989, s. 23 [za:] M. Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Wydawnictwo Znak, ISP PAN, Kraków 2012, s. 595.
 10. J.T. Gross, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008, s. 109, 114-115.
 11. Wokół pogromu kieleckiego, red. Łukasz Kamiński, Jan Żaryn, Warszawa 2006, s. 186–187.
 12. H. Świda-Ziemba, Uchwycić życie. Wspomnienia, dzienniki i listy. 1930-1989, Wydawnictwo Ośrodek KARTA, Warszawa 2018.
 13. Joanna Tokarska-Bakir, Pod klątwą, Społeczny portret pogromu kieleckiego, tom 1, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2018