Polska

Mowa nienawiści

Michał Bilewicz, Dominik Puchała, Wiktor Soral, Kamila Zochniak

1
Tryb prezentacji

WOLNOŚĆ SŁOWA A MOWA NIENAWIŚCI

Proponowane materiały do obejrzenia przed lekcją:

Wykład prof. Michała Bilewicza pt. Samarytanin w świecie hejtu, wygłoszony w Europejskim Centrum Solidarności w ramach cyklu Etyka Solidarności (link do wykładu: https://www.youtube.com/live/zD13AaGiuCc?feature=shared). (minuty: 21.12 – 48.10)

Lektura zapisu 25. Debaty Tischnerowskiej na temat wolności słowa (link do tekstu: https://kulturaliberalna.pl/2016/11/08/wolnosc-slowa-debata-tischnerowska-zapis/).

źródło

Wykład prof. Michała Bilewicza pt. Samarytanin w świecie hejtu, wygłoszony w Europejskim Centrum Solidarności w ramach cyklu Etyka Solidarności, https://www.youtube.com/live/zD13AaGiuCc?feature=shared. (minuty: 21.12 – 48.10)

25. Debata Tischnerowska na temat wolności słowa, https://kulturaliberalna.pl/2016/11/08/wolnosc-slowa-debata-tischnerowska-zapis/.

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Czy wynik dyskusji był jednoznaczny?

b) Jak można w warunkach demokratycznych rozwiązywać tego rodzaju spory?

c) Czego nie uwzględniliśmy w dyskusji, a mogłoby mieć to wpływ na rozstrzygnięcie dylematu?

d) Czy w świetle przedstawionych argumentów wolność słowa traktować można jako wartość absolutną (obowiązującą zawsze i w każdych warunkach)?

Zadania

Współczesne społeczeństwa borykają się z dylematem dotyczącym tego, gdzie kończy się wolność słowa a zaczyna mowa nienawiści. To wyzwanie polega na znalezieniu równowagi pomiędzy zachowaniem wolności wypowiedzi a ochroną jednostek przed werbalną przemocą. Waszym zdaniem jest wcielenie się w jedną ze stron tego sporu i przygotowanie argumentów do klasowej dyskusji na temat granicy wolności słowa w kontekście mowy nienawiści. Tym samym część z Was wcieli się w tych argumentujących za jak najszerszym rozumieniem wolności słowa, tj. także jako możliwości obrażania innych osób, a część z kolei wcieli się w tych argumentujących za ograniczaniem wolności słowa w imię przeciwdziałania mowie nienawiści.

Dążcie do tego, by wasze argumenty były mocne, przemyślane i oparte na faktach. Uwzględnijcie w nich zarówno perspektywę jednostki, która korzysta z wolności słowa, jak i tych, którzy mogą być potencjalnymi ofiarami mowy nienawiści.

Po przygotowaniu argumentów przeprowadźcie dyskusję na wskazany temat, w której każdy będzie miał możliwość wyrażenia swojego zdania. Pamiętajcie, że dyskusja ma na celu wymianę myśli, a nie przekonanie innych do swojego punktu widzenia za wszelką cenę. Szanujcie zdania innych i starajcie się słuchać, a nie tylko mówić.

Bibliografia

 1. Dz.U.2024.17 t.j. Kodeks Karny, Art.  257. [Napaść z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej]
 2. Rekomendacja R (97) 20 Komitetu Ministrów Rady Europy na temat mowy nienawiści (https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680505d5b)
 3. Winiewski, M., Hansen, K., Bilewicz, M., Soral W., Świderska A., Bulska, D. (2017). Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych. Fundacja im. Stefana Batorego.
 4. Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Addison-Wesley
 5. Opracowania autorskie.
 6. Plakat autorstwa G. Peilera (1942). Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
 7. Plakat nieznanego autorstwa (1919). Muzeum Niepodległości w Warszawie, nr inw. MN-Pl.2011.
 8. Cuddy, A. J. C., Fiske, S. T., & Glick, P. (2007). The BIAS map: Behaviors from intergroup affect and stereotypes. Journal of Personality and Social Psychology, 92(4), 631–648.
 9. Harris, L. T., & Fiske, S. T. (2006). Dehumanizing the lowest of the low: Neuroimaging responses to extreme out-groups. Psychological science, 17(10), 847-853.
 10. Opracowanie własne na podstawie Leets, L. (2002). Experiencing hate speech: Perceptions and responses to anti‐semitism and antigay speech. Journal of Social Issues58(2), 341-361.
 11. Wykład prof. Michała Bilewicza pt. Samarytanin w świecie hejtu, wygłoszony w Europejskim Centrum Solidarności w ramach cyklu Etyka Solidarności, https://www.youtube.com/live/zD13AaGiuCc?feature=shared. (minuty: 21.12 – 48.10)
 12. 25. Debata Tischnerowska na temat wolności słowa, https://kulturaliberalna.pl/2016/11/08/wolnosc-slowa-debata-tischnerowska-zapis/.