Polska

Mowa nienawiści

Michał Bilewicz, Dominik Puchała, Wiktor Soral, Kamila Zochniak

1
Tryb prezentacji

Kontakt z mową nienawiści a stosowanie podobnych określeń.

Konsekwencje mowy nienawiści dla obserwatorów

Szereg badań wskazuje, że kontakt z mową nienawiści zmienia percepcję podobnych wypowiedzi. Osoby czytające nienawistne komentarze zaczynają się do nich z czasem przyzwyczajać i przechodzić obok nich obojętnie. To zaś może sprawiać, że osoba słyszące dookoła siebie nienawistne komentarze sama zacznie ich używać.

W jednym z badań psychologowie z Uniwersytetu Warszawskiego prosili uczestników i uczestniczki o czytanie przez kilka minut komentarzy obrażających różne grupy mniejszościowe. Następnie osoby badane oceniały, na ile inny zestaw nienawistnych komentarzy wydaje im się obraźliwy. W porównaniu do osób czytających typowe komentarze internetowe, uczestnicy czytający obraźliwe komentarze byli znacząco mniej wyczuleni na obraźliwość mowy nienawiści. Kontakt z mową nienawiści sprawił zatem, że mowa nienawiści generalnie stała się mniej niezwykła, mniej negatywna – łatwiej obok niej przejść obojętnie.

W podobnym badaniu zespół psychologów  z Uniwersytetu Warszawskiego sprawdzał reakcję sercową pojawiającą się podczas czytania mowy nienawiści. U osób czytających typowe internetowe komentarze nagłe pojawienie się nienawistnych treści skutkowało deceleracją rytmu serca, tj. zmniejszoną częstotliwością bicia serca. Taka reakcja pojawia się w pierwszych sekundach kontaktu z zagrażającymi bodźcami, takimi jak np. mowa nienawiści. U osób, które wcześniej czytały komentarze nienawistne, taka reakcja się jednak nie pojawiła. Te osoby mogły zatem przywyknąć do mowy nienawiści, zobojętnieć na nią.

Badania Sebastiana Wachsa i współpracowników na niemieckich i szwajcarskich nastolatkach wykazały, że ci, którzy często spotykają się z internetową mową nienawiści, częściej sami zaczynają używać podobnego języka. Dzieje się tak zwłaszcza u tych, którzy zobojętniali na tego rodzaju stwierdzenia. Ten mechanizm prowadzi prawdopodobnie do rozprzestrzeniania się mowy nienawiści w Internecie, podobnie jak dzieje się to w przypadku wirusa pomiędzy ludźmi.

źródło

Opracowanie autorskie.

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) W jaki sposób kontakt z mową nienawiści wpływa na naszą percepcję podobnych wypowiedzi?

b) W jaki sposób kontakt z mową nienawiści wpływa na relacje międzygrupowe?

c) Jaka jest rola normy społecznej w zjawisku rozpowszechniania się mowy nienawiści?

d) Jakie są potencjalne długoterminowe konsekwencje dla jednostki zanurzenia się w otoczeniu pełnym mowy nienawiści?

Zadania

  • Tekst, który przeczytaliście, omawia konsekwencje mowy nienawiści dla każdego i każdej z nas. Współczesne media społecznościowe stanowią jedno z głównych miejsc, gdzie taka mowa się rozprzestrzenia. Podzielcie się na grupy po 4-5 osób. Każda grupa dostanie arkusz papieru oraz materiały do pisania. Wykorzystując informacje z tekstu oraz własne doświadczenia i obserwacje, stwórzcie mapę myśli przedstawiającą konsekwencje mowy nienawiści w kontekście mediów społecznościowych. Jakie mechanizmy ochrony przed mową nienawiści istnieją w mediach społecznościowych? Czy są skuteczne?
2
Tryb prezentacji

Konsekwencje mowy nienawiści dla grupy mniejszościowej

Rozprzestrzenianie się mowy nienawiści tworzy podłoże dla sytuacji, w której osoby z grup mniejszościowych są coraz częściej obrażane, wykluczane ze społeczeństwa, mniej sprawiedliwie traktowane, a czasem fizycznie atakowane. Warto jednak dodatkowo zastanowić się, co odczuwają osoby słyszące komentarze, w których oni lub ich grupa są wyszydzani, obrażani lub też w inny sposób atakowani. Zdaniem Laury Leets doświadczenia oraz reakcje na bycie celem mowy nienawiści przypominają reakcje na inne doświadczenia traumatyczne i mogą zmieniać się stopniowo (patrz Tabela 1). W początkowych fazach występują dość gwałtowne, ale krótkotrwałe reakcje emocjonalne. W dłuższej perspektywie następują zmiany w postawach lub zachowaniu ofiar.

Badania psychologiczne dostarczają dowodów na rzecz związków kontaktu z mową nienawiści z występowaniem problemów psychologicznych wśród ofiar. Badania Michała Wypycha i Michała Bilewicza wykazały, że ukraińscy imigranci często spotykający się z antyukraińskimi hasłami cechowali się większą częstością symptomów depresji oraz zespołu stresu pourazowego. Czynnikiem, który odpowiadał za ten związek, był wysoki poziom stresu akulturacyjnego (tj. stresu pojawiającego się u osób, które próbują odnaleźć się w obcym im miejscu), który nasilał się wraz z częstością kontaktu z antyukraińską mową nienawiści. Podobnych dowodów dostarczają badania Sebastiana Wachsa i współpracowników, którzy wykryli, iż nastolatki doświadczające internetowej mowy nienawiści zgłaszają symptomy depresji częściej niż ich rówieśnicy niebędący ofiarami takich ataków.

            Badania Mauro Bianchi’ego i współpracowników wskazują na nieco inny rodzaj konsekwencji. Odkryli oni, że homoseksualni mężczyźni będący ofiarami homofobicznej mowy nienawiści częściej doświadczają lęków związanych ze swoim wyglądem, a także cechują się większym poziomem zinternalizowanej homofobii (tj. niechęci odczuwanej do siebie ze względu na swoją orientację seksualną). Wydaje się, że ofiary mowy nienawiści mogą czasami przejmować postawy niechęć, którą inne osoby wyrażają wobec nich.

            Przypuszczalnie najbardziej szokujących wniosków dostarczają analizy Briana Mullena i Joshua’y Smytha, którzy wykryli, że w latach 50. XX wieku odsetek samobójstw w grupach imigranckich w Stanach Zjednoczonych był istotnie skorelowany z negatywnością postaw wobec tych grup. Innymi słowy, częstotliwość samobójstw była największa w tych grupach, które określane były w najbardziej deprecjonujący sposób. Jako ciekawostkę warto wskazać, że w latach 50. w USA grupą imigrancką, w której odsetek samobójstw był relatywnie wysoki a jednocześnie postrzeganą w sposób wyjątkowo negatywny, byli Polacy.

źródło

Opracowanie autorskie.

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Jakie emocje mogą towarzyszyć osobie, która jest celem mowy nienawiści?

b) Jakie są przyczyny związku między mową nienawiści a symptomami depresji oraz zespołu stresu pourazowego?

c) Czy uważasz, że mowa nienawiści może być równie szkodliwa w świecie wirtualnym jak w rzeczywistości? Dlaczego?

d) Czy konsekwencje mowy nienawiści mogą być inne dla różnych grup mniejszościowych? Od czego to zależy?

Zadania

Przemyślcie, jakie grupy mniejszościowe są najbardziej narażone na mowę nienawiści w naszym społeczeństwie i dlaczego. Podzielcie się na mniejsze grupy po 4-5 osób. Niech każda grupa wybierze jedną grupę mniejszościową i omówi konsekwencje mowy nienawiści dla tej grupy. Jakie są bezpośrednie i pośrednie konsekwencje mowy nienawiści dla wybranej grupy.

Bibliografia

  1. Opracowania autorskie.
  2. Cuddy, A. J. C., Fiske, S. T., & Glick, P. (2007). The BIAS map: Behaviors from intergroup affect and stereotypes. Journal of Personality and Social Psychology, 92(4), 631–648.
  3. Harris, L. T., & Fiske, S. T. (2006). Dehumanizing the lowest of the low: Neuroimaging responses to extreme out-groups. Psychological science, 17(10), 847-853.
  4. Opracowanie własne na podstawie Leets, L. (2002). Experiencing hate speech: Perceptions and responses to anti‐semitism and antigay speech. Journal of Social Issues58(2), 341-361.