Polska

Mowa nienawiści

Michał Bilewicz, Dominik Puchała, Wiktor Soral, Kamila Zochniak

1
Tryb prezentacji

Zachowania świadków przemocowego zdarzenia

W literaturze można spotkać się z rozróżnieniem zachowań świadków przemocowego zdarzenia na trzy rodzaje:

1. Zachowania obrońców, którzy przykładowo podejmują się pocieszania ofiary mowy nienawiści.

2. Zachowania osób znęcających się, które obejmują m.in. zachowania wzmacniające, takie jak śmianie się z obrażania innej osoby.

3. Zachowania pasywne, do których wlicza się ignorowanie zdarzenia lub poczucie bezradności.

źródło

Opracowanie autorskie.

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Czy i dlaczego powinno bądź nie powinno się reagować na mowę nienawiści, jeżeli samemu się jej nie stosuje?

b) Jak można zareagować w sytuacji zetknięcia się z mową nienawiści?

c) Względem kogo powinny być ukierunkowane działania mające na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści? Dlaczego?

d) Jakie przykładowe działania można podjąć w zetknięciu się z mową nienawiści?
 

Zadania

1. Zastanówcie się nad konkretnymi przykładami zachowań obrońcy, osoby znęcającej się oraz osób pasywnych w kontekście mowy nienawiści. Jak myślicie, czy istnieją dobre i złe strony każdego z zachowań? Jeśli tak, jakie?

2. Zastanówcie się, jakie zachowania w stosunku do mowy nienawiści są podejmowane w Waszym otoczeniu. Jak myślicie, z czego to wynika?

2
Tryb prezentacji

Materiał 1

Rozwijanie empatii sposobem na przeciwdziałanie mowie nienawiści

Ważną kwestią w przeciwdziałaniu mowie nienawiści jest rozwijanie empatii. Empatię można opisać jako zdolność rozumienia i odczuwania przeżyć oraz emocji innych ludzi. Rozumienie i odczuwanie sytuacji oraz emocji ofiar mowy nienawiści poprzez empatyzowanie może sprzyjać powstawaniu życzliwych uczuć wobec tych osób, a także nasilać chęć do reagowania na mowę nienawiści. Ponadto osoby charakteryzujące się wyższym poziomem empatii rzadziej stosują mowę nienawiści i w mniejszym stopniu ją akceptują.

źródło

Opracowanie własne.

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

Materiał 1.

a) Czym jest empatia?

b) W jaki sposób empatia wiąże się z wrażliwością na mowę nienawiści?

c) W jaki sposób można podwyższać empatię wobec ofiar mowy nienawiści?

Materiał 2.

Na czym polega metoda „Żywej Biblioteki” w kontekście uwrażliwiania na mowę nienawiści? Co o niej myślicie? Czy widzicie jakieś zagrożenia związane z tą metodą?

Materiał 3.

a) Czy uważacie, że metoda „Krok do przodu” może podwyższać bądź obniżać poziom empatii? W jaki sposób?

b) Czy widzicie jakieś zagrożenia związane z wykorzystaniem metody „Krok do przodu” w Waszym otoczeniu? Jeśli tak, jakie?

 

Zadania

Materiał 2.

  1. Zapoznajcie się z częścią materiału ,,Żywa biblioteka” dotyczącego badania wśród młodzieży polsko-żydowskiej. Pomyślcie o swoich rówieśnikach należących do grup, do których najczęściej kierowana jest mowa nienawiści w Polsce (np. Ukraińcy, osoby LGBT+). Jakie widzicie podobieństwa między sobą a tymi osobami? O czym moglibyście porozmawiać? Jak myślicie, jakie wspólne zainteresowania i zmartwienia możecie dzielić?
  2. Zapoznajcie się z materiałem ,,Żywa biblioteka”. Czy widzicie możliwość zorganizowania takiej inicjatywy w Waszej szkole w kontekście mowy nienawiści? Czy są osoby lub grupy, których członkinie/członków chcielibyście szczególnie zaprosić? Jeśli tak, dlaczego? Czy są tematy, o których chcielibyście porozmawiać? Czy są tematy, o których nie chcielibyście rozmawiać? Dlaczego?
3
Tryb prezentacji

Materiał 1.

Działania przeciw mowie nienawiści

Następną ważną kwestią w przeciwdziałaniu mowie nienawiści jest rozwijanie poczucia własnej skuteczności wśród młodzieży. Poczucie własnej skuteczności odnosi się do postrzegania własnej zdolności do podjęcia pewnych zachowań. Jednym z podstawowych warunków zachowań prospołecznych jest przekonanie, że można skutecznie działać w różnych sytuacjach. Poczucie własnej skuteczności może być zatem istotne w podejmowaniu działań przeciwko mowie nienawiści, ze względu na większą chęć interwencji, gdy ludzie mają pewność, że uda im się podjąć odpowiednie działania i będą one skuteczne.

Jedną ze strategii rozwijających poczucie własnej skuteczności jest nabywanie wiedzy na dany temat, np. mowy nienawiści. Można dokonywać tego za pomocą udziału w zajęciach bądź warsztatach przedstawiających najważniejsze informacje i fakty na temat mowy nienawiści. Badacze wskazują, że udział niemieckiej młodzieży w programie profilaktycznym „HateLess. Together against Hatred” (,,Mniej hejtu. Razem przeciwko nienawiści”) wiązał się z wyższym poziomem postrzeganej skuteczności oraz empatii, co przekładało się zaś na większą chęć reakcji na hejt.

źródło

Opracowanie autorskie.

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

Materiał 1.

a) Jakie działania można podjąć wobec napotkanej mowy nienawiści?

b) Czym jest poczucie własnej skuteczności?

c) W jaki sposób poczucie własnej skuteczności może odnosić się do reagowania na mowę nienawiści?

Materiał 2.

a) Dlaczego metoda 4D może być skuteczna? Jakie ma wady?

b) Czy w każdym przypadku możliwe jest zareagowanie od razu na przejawy mowy nienawiści? W jakich sytuacjach będzie to trudne?

c) Co jest potrzebne (także w zakresie zasobów psychicznych), aby zareagować na sytuację werbalnej przemocy wobec innej osoby?

Zadania

Zadania do bloku.

  1. Zapoznajcie się z listą konkretnych działań i reakcji na mowę nienawiści. Zastanówcie się nad nimi. Czy widzicie w nich jakieś zagrożenia? Czy macie pomysł na inne działania dotyczące reakcji na przemocowy język, np. w Waszej szkole?
  2. Zapoznajcie się z listą konkretnych działań i reakcji na mowę nienawiści oraz proponowanymi linkami do różnych stron i instytucji zajmujących się mową nienawiści i wsparciem. Zapiszcie numery telefonów oraz adresy stron internetowych, gdzie możecie szukać pomocy. Pamiętajcie, że Wasze zdrowie psychiczne i fizyczne jest najważniejsze.

Bibliografia

Opracowania autorskie.