Polska

Mowa nienawiści

Michał Bilewicz, Dominik Puchała, Wiktor Soral, Kamila Zochniak

1
Tryb prezentacji

Przykłady mowy nienawiści

źródło

Plakat autorstwa G. Peilera (1942). Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Jakie elementy muszą być obecne w wypowiedzi lub obrazie, aby mówić z całą pewnością o mowie nienawiści? Czy to w ogóle możliwe?

b) Czy przedstawione przykłady historyczne oraz współczesne przykłady mowy nienawiści coś różni?

c) Jakie znaczenie dla tego, co stanowi treść mowy nienawiści ma kontekst społeczno-polityczny?

d) Czy w każdym kontekście omawiane przykłady wypowiedzi i obrazów uznać należałoby za mowę nienawiści?

e) Czy i jakie inne formy może przyjąć mowa nienawiści?

Zadania

  1. Zapoznajcie się z przedstawionymi poniżej plakatami pochodzącymi z XX wieku. Czy można uznać je za przykłady mowy nienawiści? Co o tym świadczy? Kto jest ich adresatem? Jaki cel i konsekwencje może mieć prezentowanie tego typu treści? Przedyskutujcie te zagadnienia najpierw w parach, a następnie na szerszym forum.
  2. Zastanówcie się teraz nad podobnymi przykładami z Waszego otoczenia – na przykład szkoły bądź Internetu. Jakie przykłady mowy nienawiści przychodzą Wam do głowy? Co je charakteryzuje? Jakie emocje w Was wywołują? Możecie zaprezentować i skomentować te przykłady przed resztą grupy.

Bibliografia

  1. Plakat autorstwa G. Peilera (1942). Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
  2. Plakat nieznanego autorstwa (1919). Muzeum Niepodległości w Warszawie, nr inw. MN-Pl.2011.