Polska, Świat

Między wschodem a zachodem – polskie cele wojenne 1939 a sytuacja Polski od 1945 r.

Damian Banasiak

1
Tryb prezentacji

Rozmieszczenie wojsk radzieckich na terytorium Polski

źródło

Dzieje.pl, Wojska radzieckie w Polsce, [online], [dostęp 13.07.2022], dostępny w Internecie: https://dzieje.pl/infografiki/wojska-radzieckie-w-polsce

Ukryj pytania/zadania

Zadania

1) Na podstawie infografiki wskaż regiony na których przeważa obecność radzieckich baz wojskowych. Dlaczego twoim zdaniem znalazły się one właśnie w tej części Polski

2) Zastanów się i sformułuj tezę czy rozkład garnizonów może wskazywać na szlak podróży żołnierzy radzieckich do miejsc docelowego stacjonowania

 

2
Tryb prezentacji

Liczebność wojska obecnie

Obecnie Wojsko Polskie liczy ok. 111,5 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Nowe przepisy przewidują, że polska armia docelowo zostanie zwiększona do ok. 300 tys. żołnierzy – 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

źródło

Gov.pl, Liczniejsze wojsko i więcej pieniędzy na obronność – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o obronie Ojczyzny, [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://www.gov.pl/web/premier/liczniejsze-wojsko-i-wiecej-pieniedzy-na-obronnosc--rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy-o-obronie-ojczyzny2

Ukryj pytania/zadania

Zadania

1) Porównaj liczbę wycofanych wojsk radzieckich z informacją o przyjętej w 2022 r. ustawie o obronności, która podaje aktualną i planowaną liczbę żołnierzy. 

2) Czy na podstawie porównania możemy zgodzić się z tezą, że pod koniec obecności wojsk radzieckich w Polsce ich liczebność była bardzo duża. Uzasadnij swoje zdanie

 

3
Tryb prezentacji

Podsumowanie bytności armii radzieckiej

Przez czterdzieści osiem lat Armia Radziecka zajmowała w Polsce siedemset siedem kilometrów kwadratowych. To więcej niż obszar San Marino, Liechtensteinu i Andory razem wziętych. W zamkniętych garnizonach otoczonych zasiekami i murami miała żołnierzy, czołgi, śmigłowce, szpitale, szkoły, głowice atomowe, magazyny paliwa, kino, piekarnie, prokuraturę. Piekła swój chleb i wydawała gazetę.
Pilnowała granic systemu i wiecznego imperium.
Nigdy z Polski nie wyszła. To prawda: wkroczyła jako Czerwona, w 1946 roku zmieniła się w Radziecką, a gdy ją wycofywano w roku 1992, już była Rosyjska.

źródło

G. Szymanik, J. Wizowska, Długi taniec za kurtyną. Pół wieku Armii Radzieckiej w Polsce, Wołowiec 2019, s. 1

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

1) Scharakteryzuj nastroje panujące wśród wyjeżdzającego wojska rosyjskiego. 

2) Czy opisane w tekście „udogodnienia” miały twoim zdaniem realny wpływ na komfort służby żołnierzy radzieckich (później rosyjskich). Czy mogło zaważyć na ich stosunku do ludności miejscowej?

 

4
Tryb prezentacji

Fragment przemówienia Lecha Wałęsy. (PR, 17.09.1993)

Oficjalne pożegnanie wojsk rosyjskich

- Dzień 17 września stał się w polskich dziejach datą bolesną i złowieszczą, otwierając drogę, która wiodła Polaków do więzień i łagrów, do Katynia, przez mękę, poniżenie i zniewolenie – mówił ówczesny prezydent Lech Wałęsa. - Dzisiejszy dzień kończy pewną epokę w naszej wspólnej historii. Dopełnia się miara sprawiedliwości dziejowej. Na terytorium Polski nie ma już obcych wojsk

źródło

Polskie radio, Oficjalne pożegnanie wojsk rosyjskich - fragm. przemówienia Lecha Wałęsy. (PR, 17.09.1993) [w:] „28 lat temu wojska radzieckie opuściły Polskę”, [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/684358,28-lat-temu-wojska-radzieckie-opuscily-Polske

Ukryj pytania/zadania

Zadania

Porównaj wypowiedzi polskiego prezydenta Lecha Wałęsy i ambasadora Rosji w Polsce wygłoszone w 1993 r. z okazji pożegnania wojsk rosyjskich stacjonujących w Polsce. Na co padają akcenty w wypowiedziach

5
Tryb prezentacji

Zadanie podsumowujące

Ukryj pytania/zadania

Zadania

Na podstawie wiedzy zdobytej ze źródeł umieszczonych w temacie dokonaj bilansu pobytu Armii Czerwonej/Radzieckiej w Polsce

Bibliografia

  1. Dzieje.pl, Wojska radzieckie w Polsce, [online], [dostęp 13.07.2022], dostępny w Internecie: https://dzieje.pl/infografiki/wojska-radzieckie-w-polsce
  2. Gov.pl, Liczniejsze wojsko i więcej pieniędzy na obronność – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o obronie Ojczyzny, [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://www.gov.pl/web/premier/liczniejsze-wojsko-i-wiecej-pieniedzy-na-obronnosc--rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy-o-obronie-ojczyzny2
  3. Polskie radio, Oficjalne pożegnanie wojsk rosyjskich - fragm. wystąpienia ambasadora Rosji. (PR, 17.09.1993) [w:] „28 lat temu wojska radzieckie opuściły Polskę”, [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/684358,28-lat-temu-wojska-radzieckie-opuscily-Polske 
  4. Polskie radio, Oficjalne pożegnanie wojsk rosyjskich - fragm. przemówienia Lecha Wałęsy. (PR, 17.09.1993) [w:] „28 lat temu wojska radzieckie opuściły Polskę”, [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/684358,28-lat-temu-wojska-radzieckie-opuscily-Polske 
  5. Radio zachód, 30 lat temu podpisano układ o wycofaniu wojsk radzieckich z Polski, [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://zachod.pl/431882/30-lat-temu-podpisano-uklad-o-wycofaniu-wojsk-radzieckich-z-polski-dzwieki-archiwalne/
  6. Szymanik G., Wizowska J., Długi taniec za kurtyną. Pół wieku Armii Radzieckiej w Polsce, Wołowiec 2019