Polska, Świat

Między wschodem a zachodem – polskie cele wojenne 1939 a sytuacja Polski od 1945 r.

Damian Banasiak

1
Tryb prezentacji

Handel

- W domu w Uljanowsku było nas dziesięcioro. Na naukę pieniędzy brakowało, więc poszedłem tam, gdzie dawali dach nad głową, ubranie i gdzie nakarmili. W kamasze. W Bornem Sulinowie okazało się, że jedzenia z przydziału jest więcej, niż mi potrzeba. Po moja kaszę i mięso ciągle ustawiali się jacyś chętni Polacy. Co zarobiłem, to zaraz wydawałem. Kupowałem dżinsy, skajowe kurtki i zestawy naczyń. Porcelanę z serii Miłosna z wymalowanymi przy brzegach różami. Piękna rzecz! Sprzedawałem potem to wszystko z zyskiem w ZSRR.
Podpułkownik Rustam, który służył w Legnicy, Świdnicy i Kołobrzegu, ostatni komplet radzieckiej pościeli sprzedał kilka dni przed wycofaniem armii. - Na bazarze sprzedawałem też wojskowe lornetki. W moim rodzinnym miasteczku była fabryka optyczna, dostawałem je po kosztach.
- Czym żeśmy handlowali? – powtarza nasze pytanie. - O Jezus, wszystkim żeśmy handlowali. Życia mi nie starczy, jak zacznę teraz wymieniać. Właściciel skupu złomu opowiadał mi, że pod koniec pobytu armii chłopaki z Kręgów przynieśli mu nawet na sprzedaż kabinę pilota z myśliwca. Poszedł do garnizonu, bo się wystraszył. „Wsio w poriadkie", powiedzieli. I czołgowe gąsienice w skupie widziałam.
- Ciągniki rolnicze, samochody, ale najwięcej to paliwo - opowiada Sławomir Moskalewicz ze Szczecinka. Z żołnierzami radzieckimi handlował przez szwagra. - Cała rodzina szwagra handlowała, a ja mu pomagałem. Ale nie podobało mi się to.
- Na początku pobytu to jednak mieli rygor – mówi, spoglądając na pożółkłe fotografie. – Ale potem im się dyscyplina rozluźniła. A to zhandlować zwój kabla przychodzili albo co innego zwędzili z poligonu. Jak przy bocznicy rozładowywali węgiel, to i we wsi był węgiel. Przywozili go ciężarówką, zawsze we dwóch, jeden pilnował drugiego. Paliwo oficer podrzucał tu samochodem, a szeregowy pieszo przynosił w kanistrach. W zamian najchętniej chcieli pieniądze albo wino. Ja pod garnizonową bramę woziłem Sowietom truskawki. Którymś razem się trochę spóźniłem, podjeżdżam, a tam czeka już kilkudziesięciu, takie łasuchy. Jak się lepiej poznaliśmy, to jeden podoficer przyjechał mi sprzedać lodówkę. Pogadaliśmy trochę i zaczęli przychodzić już do nas często, bo w garnizonie im się nudziło. Potem my pojechaliśmy z żoną do nich w odwiedziny pod Wołgograd, czyli dawny Stalingrad - opowiada sołtys Nycz.
Handluje polska opozycja. Papier na podziemną bibułę u radzieckich żołnierzy załatwia w latach osiemdziesiątych działacz Solidarności Marek Jakubiec. Z żołnierzami spotyka się dyskretnie, nad brzegiem Odry. Sowieci przywożą ciężarówką papier w jednej ogromnej beli. Tymczasem Jakubiec przyjechał małym fiatem. Trzeba sprowadzić jakiś większy wóz. Działacze Solidarności jak żuki wtaczają papier w beli na pakę, a potem tną go na mniejsze kawałki na tyłach Milicyjnego Klubu Sportowego „Gwardia".
Handlują dzieci. Przez dziury w murze przemykają codziennie do radzieckich sklepów w Kwadracie po biełki (cukierki z wiewiórką na opakowaniu), maczki (z kwiatem maku) i kara-kumy (z wielbłądem).
Nieśmiało handluje Kościół. W latach osiemdziesiątych pod Świętoszowem umowę handlową z Armią Radziecką zawiera proboszcz - wierni dają armii mięso, w zamian żołnierze remontują kościół.
Ale najwięcej handluje się tuż przed wyjazdem armii.
 

źródło

G. Szymanik, J. Wizowska, Długi taniec za kurtyną. Pół wieku Armii Radzieckiej w Polsce, Wołowiec 2019, s. 141-143, 145, 149

 

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

1) Opisz proceder handlu przedstawiony w źródłach

2) Wymień kto i czym handlował

3) Na podstawie materiałów dokonaj charakterystyki relacji ludności z obsadą pobliskich garnizonów wojskowych. Kto twoim zdaniem korzystał na opisanych zależnościach. Co mogą nam one powiedzieć o dyscyplinie  w armii radzieckiej

4) Jak twoim zdaniem ludność mieszkająca na terenach graniczących z dawnymi garnizonami może wspominać okres stacjonowania tam wojsk radzieckich. Odpowiedź uzasadnij.

5) Zastanów się i wyraź opinię czy w pewien pokrętny sposób opisane zachowania mogą wpisywać się w propagandowe hasła przyjaźni z braterskim Krajem Rad

 

2
Tryb prezentacji

Broń atomowa

Zaglądamy w korytarze, a chłopaki opowiadają, że atomówki znalazły się w miejscu, w którym jesteśmy, z powodu powolnej komunikacji – gdy w 1965 roku wojska Układu Warszawskiego ćwiczyły atak jądrowy na Europę, głowice jechały z ZSRR koleją i drogami, płynęły morzem i leciały w powietrzu, ale każda z tych dróg zajmowała za dużo czasu. Głowice zawsze docierały za późno. Dwa lata po manewrach ministrowie obrony PRL I ZSRR podpisali w Moskwie umowę: na zachodniej ścianie Polski, przy garnizonach radzieckich, ukryte wśród jezior i lasów, mają być zbudowane trzy magazyny broni jądrowej. Zaprojektowane przez Rosjan bunkry zbudowały polskie wojska inżynieryjne i cywilne przedsiębiorstwa, przekonane, że konstruują tajną instalację dla wojsk łączności.
W Polsce o atomówkach wiedziało dwunastu apostołów - oficerów wysokiej rangi. Informacje były zamknięte w sejfach sztabowych, w kopertach podpisanych kryptonimem „Wisła”. W teczce Wisły można znaleźć informację, że w połowie lat osiemdziesiątych w bunkrach było magazynowane: czternaście głowic o mocy 500 kiloton, trzydzieści pięć o mocy 200 kiloton, osiemdziesiąt trzy o mocy 10 kiloton, dwie bomby lotnicze o mocy 200 kiloton, dwadzieścia cztery o mocy 15 kiloton i dziesięć o mocy 0,5 kilotony. Sto sześćdziesiąt osiem ładunków jądrowych, mniej więcej po sześćdziesiąt w każdym magazynie.
W sumie to 1039,6 Hiroszimy („Little Boy" zrzucony na Hiroszimę miał 15 kiloton).
W razie wybuchu wojny Polacy mieli głowice odebrać i przetransportować dalej do radzieckich batalionów na Zachodzie. A gdy zajdzie potrzeba - użyć. Podczas ewentualnej wojny z NATO setki tysięcy żołnierzy, tysiące czołgów miały przejechać przez Polskę. Przygotowana była odezwa do władz Kopenhagi, bo w wypadku wojny Polacy mieli desantować się na plaże w Danii.
W 1970 roku Armia Radziecka odebrała trzy identyczne magazyny: Obiekt 3001 (w Podborsku), Obiekt 3002 (w Brzeźnicy-Kolonii; po jego korytarzach właśnie błądzimy) i Obiekt 3003 (w Templewie). Otoczone murem z potrójnych zasieków i przewodów wysokiego napięcia, z góry przykryte pagórkami porośniętymi sosnami i paprociami. Między ogrodzeniami czekały psy uwiązane na długich łańcuchach, miny sygnałowe, strażnice ze strzelcami wyborowymi, stanowiska z bronią maszynową. Teren patrolował specnaz. Na spadochroniarzy, którzy próbowaliby dokonać desantu na bunkier z nieba, przygotowano rzędy naostrzonych metalowych słupów. Drogi prowadzące do bazy przykrywała siatka maskująca. Z tego wszystkiego tam na górze został tylko beton.
Do magazynu z głowicami wchodziło się wtedy nie dziurą w ziemi, ale przez cztery pary stalowych drzwi, każde grube na pół metra. Odblokowywał je mechanizm hydrauliczny po wpisaniu kodu, zmienianego codziennie. Każdej hali strzegł alarm, a żołnierz w rozdzielni nadzorował dosłownie wszystko: ogrzewanie, chłodzenie i poziom fekaliów w zbiorniku. W każdym momencie mógł zablokować drzwi i uwięzić ludzi w środku.
Skarbiec atomowego Ali Baby.
Zamiast złota i szmaragdów, w temperaturze od plus pięciu do piętnastu stopni, na wózkach z ogumionymi kołami leżały przywiązane linami atomowe głowice.
Gdy tu sobie leżały, polscy dyplomaci domagali się w ONZ denuklearyzacji i likwidacji składów Niemiec Zachodnich.

źródło

G. Szymanik, J. Wizowska, Długi taniec za kurtyną. Pół wieku Armii Radzieckiej w Polsce, Wołowiec 2019, s. 50-52

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

1) Na podstawie tekstów oraz zdjęć opisz jaki arsenał zgromadzono na terenach Polski zachodniej w radzieckich bazach wojskowych.

2) Do jakiego celu, według źródła, miały służyć zgromadzone głowice. Jaki był plan ewentualnego ataku.

3) Na podstawie danych liczbowych ze źródła określ czy wszystkie zgromadzone głowice łącznie miały dużą moc

4) Zapoznaj się z historią pułkownika Ryszarda Kuklińskiego i informacjami, jakie przekazał amerykańskiemu wywiadowi. Czy zgadzają się one z opisanym planem i geografią rozmieszczenia głowic, czy też zakładają coś zupełnie innego.

 

Zadania

1) Na podstawie tekstów oraz zdjęć opisz jaki arsenał zgromadzono na terenach Polski zachodniej w radzieckich bazach wojskowych.

2) Do jakiego celu, według źródła, miały służyć zgromadzone głowice. Jaki był plan ewentualnego ataku.

3) Na podstawie danych liczbowych ze źródła określ czy wszystkie zgromadzone głowice łącznie miały dużą moc

4) Zapoznaj się z historią pułkownika Ryszarda Kuklińskiego i informacjami, jakie przekazał amerykańskiemu wywiadowi. Czy zgadzają się one z opisanym planem i geografią rozmieszczenia głowic, czy też zakładają coś zupełnie innego.

 

3
Tryb prezentacji

Wielka miłość

A przecież miłość oficjalna była wielka i gorąca.
W latach pięćdziesiątych hucznie świętowano miesiące pogłębienia przyjaźni polsko-radzieckiej, w zakładach pracy obchodzono wieczornice przyjaźni. W legnickim parku miejskim organizowano Festyn Przyjaźni, po drogach jeździł Wyścig Przyjaźni.
Na manifestacjach wyrażano “gorące uczucia, jakie żywimy do braterskiego Kraju Rad". Wzajemną przyjaźń i miłość sławiono w odczytach, w kronice filmowej i w prasie. Kursowały pociągi przyjaźni. Działacze Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej sadzili szpalery jarzębiny, które nazwali Alejami Drużb. Przy Domu Oficera w Legnicy powstał Międzynarodowy Klub Przyjaźni „Czerwony Goździk", w którym występowały zespoły muzyczne, omawiano zagadnienie „Synów bratnich armii łączy braterstwo broni", a dla radzieckich żołnierzy organizowano wycieczki pod hasłem: „Poznaj kraj, w którym służysz”. W Białogardzie, czyli radzieckim garnizonie nazywanym „Betlejem” z powodu czerwonej gwiazdy na koszarach przy trasach wylotowych, z okazji Dnia Zwycięstwa i Dnia Kobiet organizowano bratersko-siostrzane spotkania w zakładach pracy, podczas których zapewniano się o wzajemnych gorących uczuciach.

Tymczasem za prawdziwie poufałe, przyjacielskie albo miłosne kontakty między żołnierzami radzieckimi a Polakami groził nakaz wyjazdu. W niektórych wypadkach mogło się skończyć zesłaniem w odległe miejsca na mapie ZSRR.

 

źródło

G. Szymanik, J. Wizowska, Długi taniec za kurtyną. Pół wieku Armii Radzieckiej w Polsce, Wołowiec 2019, s. 94-95

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

1) Na podstawie tekstu źródłowego oraz filmu „Mała Moskwa” opisz przedstawione w nich wydarzenia oraz ich finał. Czy zgadzasz się z tezą autorów tekstu, że prawdziwie poufałe relacje między żołnierzami a Polakami  nie były mile widziane czy dostrzegasz w historii jedynie dramat miłosny bez podtekstów politycznych.

2) Gdzie ma miejsce akcja opisywanych wydarzeń. Czy było to istotne miejsce na mapie radzieckich garnizonów w Polsce. Uzasadnij odpowiedź.

3) Przedstaw jak wyglądało życie w mieście garnizonowym. Gdzie przydzielono mieszkania dla żołnierzy i jakie ograniczenia spadły na cywilną ludność polską miasta.

 

4
Tryb prezentacji

KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ - Obwieszczeniem przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r.

Artykuł 6

Polska Rzeczpospolita Ludowa w swej polityce:

    1) kieruje się interesami Narodu Polskiego, jego suwerenności, niepodległości i bezpieczeństwa, wolą pokoju i współpracy między narodami, 

    2) nawiązuje do szczytnych tradycji solidarności z siłami wolności i postępu, umacnia przyjaźń i współpracę ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i innymi państwami socjalistycznymi

źródło

Sejm.gov.pl, Artykuł 6 [w:] „Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez sejm ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. Jednolity tekst z dnia 16 lutego 1976 r.”, [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1976.html

Ukryj pytania/zadania

Zadania

Na podstawie artykułu 6 konstytucji PRL z 1976 r. scharakteryzuj stosunki polsko-radzieckie

Bibliografia

  1. Fotopolska.eu, Radziecki magazyn bojowych ładunków jądrowych- obiekt 3003, [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://fotopolska.eu/Templewko/b7942,Radziecki_magazyn_bojowych_ladunkow_jadrowych-_obiekt_3003.html?dyskusja=0%3Fdyskusja%3D0&f=26220-foto 
  2. Sejm.gov.pl, Artykuł 6 [w:] „Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez sejm ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. Jednolity tekst z dnia 16 lutego 1976 r.”, [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1976.html
  3. Szymanik G., Wizowska J., Długi taniec za kurtyną. Pół wieku Armii Radzieckiej w Polsce, Wołowiec 2019
  4. Wikimedia Commons, [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Templewko,_Radziecki_magazyn_bojowych_%C5%82adunk%C3%B3w_j%C4%85drowych-_obiekt_3003_-_fotopolska.eu_(26210).jpg