Polska, Świat

DYSKRYMINACJA

Agnieszka Mikulska, Maciej Sopyło

1
Tryb prezentacji

Piramida Gordona Allporta

Piramida Gordona Allporta

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Co przedstawia piramida Gordona Allporta?

b) Marian Turski, historyk, dziennikarz, działacz społeczny, ocalały z Obozu Auschwitz-Birkenau, przywołuje przykład tego obozu koncentracyjnego, pokazuje, jak mogło dojść do tak straszliwego zła. Czy ten przykład wypełnia model piramidy Allporta? Dlaczego? Co Marian Turski mówi o stopniowalności zła?

c) Czy potrafisz przywołać przykłady sytuacji, w których przemoc słowna przerodziła się w inne, trudne dla osoby ich doświadczających, zachowania, w tym dyskryminację?

2
Tryb prezentacji

Łańcuch dyskryminacji

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

a) Czym jest stereotyp. Podaj przykład. Czy stereotyp musi być negatywny? 

b) Czy jakiś stereotyp może prawdziwy? Dlaczego?

c) Czym jest uprzedzenie? Podaj przykład. 

d) Podaj własne przykłady łańcuchów dyskryminacji (stereotyp + uprzedzenie + zachowanie dyskryminujące).

Zadania

  1. Łańcuch dyskryminacji pokazuje, w jakich sposób może dochodzić do zachowań dyskryminujących. Wskazuje, co może być ich podłożem. Nie zawsze jednak uprzedzenie czy stereotypy są konieczne, by doszło do dyskryminacji. Nie każde uprzedzenie przeradza się w zachowanie dyskryminujące. Pomyśl i podaj przykład sytuacji, w których:
  • jest uprzedzenie i dochodzi do dyskryminacji.
  • jest uprzedzenie, ale do zachowania dyskryminującego nie dochodzi.
  • nie ma uprzedzenia, ale następuje dyskryminacja. 
  1. Zastanów się, co jest potrzebne do tego, by - choć wszystkim lub niemal wszystkim z nas zdarza się ulegać stereotypowemu myśleniu - do uprzedzeń i dyskryminacji nie dochodziło lub dochodziło jak najrzadziej. Co do tego jest niezbędne?

Bibliografia

  1. Piramida Gordona Allporta, post Kooperatywy Trenerskiej w portalu społecznościowym Facebook, https://www.facebook.com/kooperatywatrenerska/photos/a.296381697673809/310117599633552/?type=3&source=48&paipv=0&eav=AfaO2fE7XmgjcFdGd1jivKfat4QLVOOI0UfPIAZqh4pN4TedEgXE-6WQ3YQYUEfftpo&_rdr [17.03.2023]
  2. Przemówienie Mariana Turskiego “Jeśli będziecie obojętni, jakieś Auschwitz spadnie Wam z nieba” z dnia 27 stycznia 2020 roku, w 75. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, https://www.youtube.com/watch?v=BwveeOmDN4o, [8.06.2023 r.]
  3. Łańcuch dyskryminacji, post Kooperatywy Trenerskiej w portalu społecznościowym Facebook, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02j7trW6m54goq3MJwz1w23abozz835hFj8ZhAVqHvihdjuvEYz2xMPmZaeGse2q7Ml&id=287007061944606 [17.03.2023]