Polska, Świat

Modele polityki wyznaniowej w Polsce i na świecie.

Kamil Paździor

1
Tryb prezentacji

Zadania podsumowujące

Ukryj pytania/zadania

Zadania

1. Czy Polska jest państwem świeckim - propozycja debaty.

2. Jakie czynniki mogą wpływać na model polityki wyznaniowej państwa. Wypiszcie w podziale na grupy jak najwięcej czynników kulturowych, politycznych, społecznych, historycznych, ekonomicznych i religijnych. Wybierzcie w głosowaniu 3 najważniejsze.

 

Dodatkowe materiały

Bibliografia

  1. Janusz Tazbir, Państwo bez stosów, Wydawnictwo Iskry 2009.
  2. Prawo wyznaniowe. Przeszłość i teraźniejszość, J. Koredczuk  (red.), Wrocław 2008.
  3. D. Gucewicz, Polityka wyznaniowa PRL, https://histmag.org/Polityka-wyznaniowa-PRL-20538 [dostęp: 23.08.2022]
  4. P. Borecki, Geneza modelu stosunków Państwo-Kościół w Konstytucji RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008.
  5. Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r., nr 51, poz. 318) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19980510318/O/D19980318.pdf [dostęp: 23.08.2022].
  6. Ryszard Michalak, Polityka wyznaniowa. Zakres zjawiska, https://bibliotekanauki.pl/articles/647645.pdf [dostęp: 23.01.2023]

Bibliografia

Paweł Stachowiak, Pluralizm czy relatywizm? Preambuła Stefana Wilkanowicza, https://www.klubtygodnika.pl/pluralizm-czy-relatywizm-preambula-stefana-wilkanowicza/

Czytanie Konstytucji z Tadeuszem Mazowieckim, Wszechnica Wspomagania Wsi, https://www.youtube.com/watch?v=QBhG3KzWgTo&t=257s

Akt Konfederacji Warszawskiej, Wikiźródła, https://pl.wikisource.org/wiki/Akt_konfederacji_warszawskiej

Ustawa Rządowa z dnia 3-go maja 1791 roku (preambuła),

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Internetowy System Aktów Prawnych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19210440267

Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., Internetowy System Aktów Prawnych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19350300227

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952, Internetowy System Aktów Prawnych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19520330232

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  2 kwietnia 1997, Internetowy System Aktów Prawnych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483

Rzecznik Praw Obywatelskich, strona internetowa https://bip.brpo.gov.pl/pl/kategoria-konstytucyjna/art-53-wolnosc-sumienia-i-wyznania

Konstytucja Islamskiej Republiki Iranu z 8 lipca 1989 r., Biblioteka Sejmowa, https://biblioteka.sejm.gov.pl/konstytucje-swiata-iran/

Konstytucja Republiki Francuskiej z dnia 4 pażdzernika 1958, Biblioteka Sejmowa https://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/Francja_pol_010711.pdf  

Anna Śmigulec, Bo chusta odsłaniała zbyt wiele, czyli jak zapłonął Iran, WP Magazyn, https://wiadomosci.wp.pl/bo-chusta-odslaniala-zbyt-wiele-czyli-jak-zaplonal-iran-6818052997909344a

Koran, Przekład Musa Çaxarxan Czachorowski,  Muzułmański Związek Religijny w RP Najwyższe Kolegium Muzułmańskie 1439/2018

Biblioteka Muzułmańska; https://bibliotekamuzulmanska.pl/wp-content/uploads/2018/10/koran.pdf

Ilona Kielan-Glińska, Muzułmańska Chusta a idea laickości we współczesnej Francji, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 3/2004

https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/24592/KIELAN_Muzulmanska_chusta_a_idea_laickosci_2004.pdf?sequence=1&isAllowed=y,

Europejska Konwencja Praw Człowieka, https://www.echr.coe.int/documents/convention_pol.pdf

Prawo oświatowe USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. U. 2017 poz. 59

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf

Filmografia:

„Persepolis” 2007, reż Vincent Paronnaud Marjane Satrapi, zwiastun filmu,

https://www.youtube.com/watch?v=Pvdc5MVkkxU