Polska

Blaski i cienie powojennej odbudowy

Damian Banasiak

1
Tryb prezentacji

Mazowsze, Ukochany Kraj

Piosenki patriotyczne

Wszystko tobie, ukochana ziemio,
Nasze myśli wciąż przy tobie są,
Tobie lotnik triumf nad przestrzenią,
A robotnik daje dwoje rąk.
Ty przez serce nam jak Wisła płyniesz,
Brzmi jak rozkaz Twój potężny głos,
Murarz, żołnierz, cieśla, zdun, inżynier
Wykuwamy twój szczęśliwy los.

źródło

Konstanty Ildefons Gałczyńskim (słowa), Ukochany kraj, T. Sygietyński, Ukochany kraj na chór mieszany a cappella, Kraków 1955 

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

1) Po zapoznaniu się z fragmentami utworów opisz w jakim tonie zostały utrzymane. 

2) Co podkreślają słowa piosenek?

3) Zastanów się czy odzwierciedlają one ogólne nastroje społeczne. Uzasadnij swoją opinię.

 

2
Tryb prezentacji

Napływ ludności do Warszawy

źródło

Urząd Statystyczny w Warszawie, 150 Lat Statystyki Warszawy. 1864-2014, s. 40 [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://warszawa.stat.gov.pl/download/gfx/warszawa/pl/defaultaktualnosci/760/17/1/1/150_lat_statystyki_warszawy.pdf

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

1) Na podstawie danych statystycznych scharakteryzuj tempo rozwoju Warszawy przed II wojną światową i tuż po niej.

2) Czy Twoim zdaniem przyrost liczby ludności od 1945 roku wymuszał szybką odbudowę stolicy? Po sformułowaniu tezy zapoznaj się z panoramą powojennego Muranowa dostępną w dalszej części.

 

Bibliografia

  1. Z. Gozdawa, Chór Czejanda, Budujemy nowy dom [w:] Nagrania radiowe z lat 1949–1959 [płyta CD] Warszawa, Polskie Radio 2007 
  2. Konstanty Ildefons Gałczyńskim (słowa), Ukochany kraj, T. Sygietyński, Ukochany kraj na chór mieszany a cappella, Kraków 1955 
  3. Stanisław Ryszard Dobrowolski (słowa), Do roboty, W. Szpilman, Do roboty, Kraków 1951 
  4. Urząd Statystyczny w Warszawie, 150 Lat Statystyki Warszawy. 1864-2014, s. 40 [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie:  https://warszawa.stat.gov.pl/download/gfx/warszawa/pl/defaultaktualnosci/760/17/1/1/150_lat_statystyki_warszawy.pdf