Polska

Blaski i cienie powojennej odbudowy

Damian Banasiak

1
Tryb prezentacji

Tablica "Ludność Polski w latach 1921, 1931, 1939, 1946 i 1950"

Zmiana ludnościowa i migracja do miast

źródło

Rocznik statystyczny 1950., GUS, Warszawa 1951, [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://fbc.pionier.net.pl/details/nnk3tf9

Ukryj pytania/zadania

Zadania

Porównaj dane dotyczące przyrostu liczby ludności z rozwojem granic Warszawy. Sformułuj tezę dotyczącą gęstości zaludnienia i warunków życia.

2
Tryb prezentacji

Ruiny Warszawskiego Getta

Muranów

źródło

Z. Siemaszko, photographer of Central Photographic Agency (CAF) in Warsaw, Warszawa 1945-1970, Publisher: Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa, 1970, s 76-77, [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Warsaw_Ghetto_destroyed_by_Germans,_1945.jpg

Opis

Warszawskie Getto, zrównane z ziemią przez Niemców, zgodnie z rozkazem Adolfa Hitlera, po stłumieniu powstania w getcie warszawskim w 1943. Widok na stronę północno-zachodnią, z lewej Ogród Krasińskich i ulica Świętojerska

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

1) Na podstawie tekstu źródłowego, zdjęć oraz własnej wiedzy wyjaśnij dlaczego odrzucono koncepcję odbudowy dawnego Muranowa.

2) Wyjaśnij jak myśl przyświecała autorom koncepcji pozostawienia terenu dawnego getta nietkniętym. Dlaczego była to koncepcja krytykowana?

3) Dlaczego dla części architektów i urbanistów wyzwaniem przed którym stanęli było w pewnym sensie „spełnieniem marzeń”?

 

3
Tryb prezentacji

Mapa Muranowa

Odbudowa Muranowa

źródło

„Architektura” nr 9, 1949

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

1) Na podstawie danych statystycznych, zdjęć Muranowa (zrujnowanego oraz odbudowywanego) i tekstów źródłowych przygotuj się do debaty nt. budowy nowego osiedla na gruzach danej dzielnicy żydowskiej. 

2) Czy zgadzasz się z tezą, że najsłuszniejszym rozwiązaniem i najlepszym sposobem upamiętnienia tragedii byłoby pozostawienie gruzów lub pustego planu w miejscu zburzonego getta?

3) Czy Twoim zdaniem miejsce budowy mogło odstręczać potencjalnych nowych lokatorów? Dlaczego?

4) Czy powstające na gruzach getta osiedle mogło być atrakcyjnym miejscem zamieszkania dla ludności powojennej Warszawy? Dlaczego?

4
Tryb prezentacji

Pracownicy podczas odbudowy Starego Miasta

Odbudowa Starego Miasta

źródło

Pracownicy podczas odbudowy Starego Miasta, 1946, rep . FoKa / Forum, 1950., [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://culture.pl/pl/artykul/kto-odbudowal-warszawe-i-dlaczego-tak

Ukryj pytania/zadania

Zadania

1) Opisz na jaki zabieg zdecydowały się władze decydując się na odbudowę Warszawy. Wymień inny przykład tego sposobu działania (niekoniecznie stosowany przez władze).

5
Tryb prezentacji

Dekret Bieruta

źródło

isap.sejm.gov.pl, Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19450500279/O/D19450279.pdf

Ukryj pytania/zadania
?

Pytania

1) Wyjaśnij czego dotyczył Dekret Bieruta i czemu miał służyć.

2) Czym jest „wieczysta dzierżawa” i co zmienia w stosunku do stanu sprzed Dekretu?

3) Czy zgadzasz się z ideą, która przyświecała dekretowi? Dlaczego?

 

Bibliografia

 1. „Architektura” nr 9, 1949
 2. Autor nieznany, Warszawa 1945-1966, Warszawskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa" i Redakcja Tygodnika "Stolica", Warszawa 1967, s. 92 Budowa osiedla Muranów w Warszawie [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Muran%C3%B3w#/media/Plik:Budowa_osiedla_Muran%C3%B3w_w_1949_roku.jpg 
 3. Gliński M, Kto odbudował Warszawę? I dlaczego tak? [w:] culture.pl [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie:  https://culture.pl/pl/artykul/kto-odbudowal-warszawe-i-dlaczego-tak
 4. isap.sejm.gov.pl, Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19450500279/O/D19450279.pdf 
 5. Plan generalny Warszawy, Prezydium Rady Narodowej miasta stołecznego Warszawy i Rada Główna Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy i Kraju, Warszawa 1965, s. 74. [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Muran%C3%B3w#/media/Plik:Ulica_Zamenhofa_pomnik_Bohater%C3%B3w_Getta_lata_60.jpg 
 6. portalwarszawski.com.pl, Dom przy ul. Świętojerskiej, Muranów, tzw. Założenie Nowotki przeszedł zasłużony remont [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://portalwarszawski.com.pl/2020/12/16/dom-przy-ul-swietojerskiej-muranow-tzw-zalozenie-nowotki-przeszedl-zasluzony-remont/
 7. Pracownicy podczas odbudowy Starego Miasta, 1946, rep . FoKa / Forum, 1950., [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://culture.pl/pl/artykul/kto-odbudowal-warszawe-i-dlaczego-tak
 8. Rocznik statystyczny 1950., GUS, Warszawa 1951, [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://fbc.pionier.net.pl/details/nnk3tf9 
 9. Siemaszko Z., photographer of Central Photographic Agency (CAF) in Warsaw, Warszawa 1945-1970, Publisher: Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa, 1970, s 76-77, [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Warsaw_Ghetto_destroyed_by_Germans,_1945.jpg
 10. Szypulska A., Kolonia na gruzach: warszawski Muranów [w:] na blokowisku, [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://nablokowisku.wordpress.com/2014/09/02/kolonia-na-gruzach-warszawski-muranow/#_ftn6
 11. Urząd Miasta Warszawa, [online], [dostęp 19.08.2022], dostępny w Internecie: https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna&L=pl&X=7501094.860928057&Y=5790674.102833822&S=5&O=0&T=0&komunikat=off